Mondi otwiera laboratorium badające możliwości recyklingu produktów papierniczych

05/09/2022
Mondi otwiera laboratorium badające możliwości recyklingu produktów papierniczych
Mondi, światowy lider w dziedzinie opakowań i papieru, otworzył w swojej fabryce w Frantschach w Austrii pierwsze w Grupie laboratorium recyklingowe, w którym testowane są możliwości recyklingu papieru i opakowań na bazie papieru z wykorzystaniem elementów niepapierowych, takich jak powłoki.
 
Przeprowadzanie testów recyklingowych we własnym zakresie przyspiesza proces opracowywania zrównoważonych opakowań. Chociaż opakowania papierowe oferują wiele korzyści związanych ze zrównoważonym rozwojem, mają również pewne ograniczenia w funkcjonalności bariery dla produktów takich jak łatwo psująca się żywność. Aby zwiększyć ich funkcjonalność, konieczne może być dodanie elementów niepapierowych, takich jak powłoki barierowe, co z kolei może wpłynąć na możliwość recyklingu.
 
Dane zebrane w laboratorium mogą być wykorzystane do ulepszenia istniejących produktów i dostarczenia wiarygodnych informacji na temat ich wpływu na środowisko. Mondi wykorzysta również wyniki do określenia, jak można ulepszyć projekt nowych opakowań, a także jak najlepiej poprawić cyrkularność przepływów materiałowych.
 
Testy są przeprowadzane na różnych produktach opakowaniowych z papieru i na bazie papieru opracowanych przez Mondi i mogą określić, czy opakowanie może być skutecznie poddane recyklingowi. Laboratorium działa w sposób podobny do przemysłowych zakładów recyklingu, ale na mniejszą skalę. Wygenerowane wyniki dostarczają konkretnych dowodów na to, że dany materiał może zostać poddany recyklingowi.
 
- Możliwość dostarczenia naszym klientom informacji na temat możliwości recyklingu naszych produktów będzie kluczowym czynnikiem wspomagającym nasze wysiłki na rzecz opracowania bardziej zrównoważonych rozwiązań i zwiększenia naszej propozycji wartości dla klientów. Obecnie 78% asortymentu grupy Mondi nadaje się do ponownego wykorzystania, recyklingu lub kompostowania. Laboratorium recyklingu pozwala nam zbliżyć się do realizacji naszych celów MAP2030, zgodnie z którymi do 2025 roku 100% naszych produktów będzie spełniać te wymagania - Elisabeth Schwaiger, dyrektor działu badań i rozwoju oraz IP opakowań giętkich, Mondi.