Mondi Świecie inwestuje w zieloną energię

09/06/2016
papiernia mondi świecie

Producent papieru i tektury, firma Mondi, zgodnie z planem realizuje program modernizacji swojego zakładu w Świeciu.

Projekt o nazwie Green Świecie jest jedną z największych inwestycji spółki. Modernizacja urządzeń przebiegać będzie dwuetapowo i ma przynieść korzyści dla środowiska naturalnego oraz poprawić efektywność energetyczną papierni.

- Po zakończeniu modernizacji fabryka Mondi Świecie osiągnie większą efektywność energetyczną i stanie się w 100% samowystarczalna w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną. Oczekujemy, że projekt Green Świecie doprowadzi do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, a dodatkowo przyczyni się do większego zaangażowania firmy na rzecz zrównoważonego rozwoju - powiedział Maciej Kunda, Dyrektor Generalny Mondi Świecie SA.

Projekt Green Świecie Faza I jest wart 166 mln euro, a inwestycja zostanie oddana do użytku jeszcze w tym roku. Obejmuje ona m.in. instalację nowego kotła sodowego oraz turbiny (już w użytku), a także wymianę dwóch kotłów węglowych na kocioł na biomasę. Mondi zainwestuje również 94 mln euro w drugim etapie inwestycji o nazwie Green Świecie Faza II, którego zakończenie planowane jest na początek roku 2017. Inwestycja ta znacząco zwiększy zdolności produkcyjne zakładu, zapewniając pełne wykorzystanie kotła sodowego.

Przedstawiając korzyści wynikające z projektu i jego walory ekologiczne, Maciej Kunda wyjaśnia: - Dzięki tym inwestycjom, Mondi Świecie będzie mógł rozpocząć nową epokę wytwarzania energii niskoemisyjnej oraz zwiększyć podaż zielonej energii do sieci. Oprócz zwiększenia zdolności wytwarzania energii, nowy kocioł emituje znacznie mniej pyłu niż wcześniejsze urządzenia. Wszystkie kotły na biomasę będą uzyskiwać część paliwa z procesu odzysku miazgi i pozostałości z drzewnych produktów ubocznych, trocin i rolniczych produktów ubocznych. Dzięki temu produkowana będzie niskoemisyjna energia elektryczna.

Projekt Green Świecie jest przykładem najlepszych praktyk w zarządzaniu papiernią. Ogólnie rzecz biorąc, inwestycje energetyczne Mondi w ciągu ostatnich lat, głównie w kotłach odzysku przy użyciu biomasy,sprawiają że ​​jej papiernie są samowystarczalne.