Najnowocześniejsza na świecie pilotażowa powlekarka papieru w Voith

17/09/2021
powlekarka papieru w Voith
Odpady środowiskowe spowodowane zanieczyszczeniem środowiska tworzywami sztucznymi stanowią jedno z największych wyzwań naszych czasów. Od dawna poszukuje się zrównoważonych alternatyw dla opakowań na bazie ropy naftowej. Innowacyjnym rozwiązaniem są uniwersalne papiery barierowe, które nadają się do recyklingu i w idealnym przypadku ulegają biodegradacji. Proces powlekania tych papierów jest wymagający; oprócz perfekcyjnego nałożenia jednej lub wielu warstw funkcjonalnych, wyzwaniem jest również suszenie wrażliwych na temperaturę mediów aplikacyjnych.
 
Voith zaprezentował najnowocześniejszą na świecie pilotażową powlekarkę do papieru. Aby sprostać rosnącemu na całym świecie zainteresowaniu klientów próbami z papierami barierowymi i elastycznymi rozwiązaniami opakowaniowymi, Voith gruntownie przebudował swoją pilotażową powlekarkę papieru w swoim centrum technologicznym w Heidenheim, zaopatrując ją w najnowsze rozwiązania technologiczne. Aby uzyskać idealne wyniki, nowa powlekarka pilotażowa charakteryzuje się zwiększoną wydajnością suszenia, zoptymalizowanym prowadzeniem wstęgi oraz najnowszą technologią automatyzacji i systemami czujników.
 
- Dzięki zmodernizowanej powlekarce pilotażowej Voith umożliwia swoim klientom przeprowadzanie niezwykle elastycznych testów pilotażowych z różnymi wariantami powlekania dla wszystkich rodzajów papierów specjalnych, papierów opakowaniowych, tektury i papierów graficznych - i to przy bardzo wydajnym suszeniu - powiedział Frank Opletal, CTO Voith Paper. - Klienci mogą wykorzystać zdobytą wiedzę bezpośrednio w praktycznych zastosowaniach. Produkując małe partie do testów rynkowych lub porównując różne koncepcje systemowe, nasi klienci uzyskują znacznie większą pewność planowania dla ewentualnych przyszłych projektów.
 

18 różnych wariantów powlekania

 
- Dzięki przebudowie naszej powlekarki pilotażowej znacznie zwiększamy elastyczność - mówi Uwe Fröhlich, Senior Manager R&D Pilot Operations w Voith. Na modułowo zaprojektowanych stanowiskach powlekania można przetestować łącznie 18 różnych wariantów powlekania. Na przykład dwie stacje SpeedSizer AT można wykorzystać nie tylko do konwencjonalnego nakładania folii, lecz także jako prasę wymiarową lub SpeedSizer o wysokiej penetracji. Oprócz istniejących metod nanoszenia folii za pomocą SpeedSizerów lub DynaCoat do powlekania rolkowego lub ostrzowego, nowy DynaLayer jest najczęściej stosowaną opcją w przypadku wysoce funkcjonalnych gatunków papieru barierowego. Dzięki kompaktowej technologii powlekania kurtynowego można nakładać do trzech warstw w tym samym czasie.
 

Wysoce wydajne suszenie

 
Kolejnym ważnym czynnikiem w produkcji papieru barierowego, a także wielu innych rodzajów papieru powlekanego, jest staranne i precyzyjne suszenie. Nadmierne suszenie wiąże się z ryzykiem powstawania pęcherzyków w warstwie powłoki, które mogą zniszczyć właściwości barierowe. Z drugiej strony niedosuszenie może również powodować wady, zwłaszcza jeśli warstwa powłoki nie wyschła jeszcze całkowicie, gdy papier przechodzi przez kolejne rolki prowadzące. Dlatego Voith zwrócił szczególną uwagę na technologię suszenia podczas przebudowy testowej powlekarki.

- W ramach modernizacji udało nam się w istniejącej hali zrealizować suszenie bezkontaktowe na wstędze o długości ponad 40 metrów - wyjaśnia Fröhlich. Osiem suszarek, z których ostatnia może być używana również jako chłodziarka, zapewnia niezawodne suszenie powłoki. Zastosowane suszarki na podczerwień są wyposażone w najnowszej generacji emitery podczerwieni - emitery HelioX - które charakteryzują się wysoką wydajnością przy stosunkowo niskiej emisji. Kompaktowa konstrukcja osuszaczy powietrza umożliwia szybkie ustawienie stabilnych warunków suszenia podczas prób. To, co czyni pilotażową powlekarkę wyjątkową, to fakt, że osłony cylindra suszącego na górze i na dole mogą być ogrzewane oddzielnie w zależności od potrzeb. Około 200 czujników do pomiaru parametrów specyficznych dla suszenia oraz innowacyjna technika automatyzacji umożliwiają szeroki zakres analiz i sterowania procesem.

Aby w testach uwzględnić również wcześniejsze lub późniejsze etapy procesu, powlekarka pilotażowa może zostać połączona z kalandrem pilotażowym XCal1. Umożliwia to na przykład zbadanie wpływu prekalandrowania na właściwości barierowe. Poza tym klienci mogą na miejscu, w centrum technologii włókien Voith, sprawdzić możliwość recyklingu wyprodukowanych papierów.