Najnowsza generacja dyspergatorów Voith: InfibraDisp wyznacza standardy dzięki hydraulicznej regulacji szczeliny

28/05/2020
Najnowsza generacja dyspergatorów Voith: InfibraDisp wyznacza standardy dzięki hydraulicznej regulacji szczeliny

Voith poszerza portfolio produktów o linię do przygotowywania zapasów BlueLine, wprowadzając nowy dyspergator z hydrauliczną regulacją szczelin. InfibraDisp charakteryzuje się precyzyjną, bezstopniową regulacją szczeliny, automatyczną regulacją punktu zerowego i łatwą obsługą. Nowo opracowana, inteligentna jednostka sterująca umożliwia monitorowanie zużycia wypełnienia i zapobiega ryzyku kontaktu płytki z czujnikami drgań. Jako podstawowy element systemu kompaktowej dyspersji BlueLine, nowy InfibraDisp znacząco przyczynia się do zapewnienia wysokiej jakości surowego materiału włóknistego na bazie odzyskanego papieru.

InfibraDisp: Hydrauliczna regulacja szczeliny umożliwia ciągłą i precyzyjną regulację intensywności dyspersji

W dyspersji kłopotliwe cząstki i tusze są oddzielane od włókien i mielone do rozmiarów odpowiednich do dalszego przetwarzania. Nowo opracowany dyspergator osiąga wyjątkowy wzrost wytrzymałości nawet o 25% i optymalnie przygotowuje struktury włókien do kolejnego zastosowania skrobi. Nowa hydrauliczna regulacja szczeliny umożliwia bezstopniową i precyzyjną regulację intensywności dyspersji, zapewniając w ten sposób wyjątkowy rezultat dyspersji. Regulacji można dokonać w dowolnym momencie za pomocą przyjaznego dla użytkownika panelu sterowania bezpośrednio na maszynie. Wraz z nowym dyspergatorem wypełnienie dyspergatora The Wall firmy Voith stanowi idealną kombinację do osiągania najlepszych rezultatów technologicznych przy stosunkowo niskim zużyciu energii.

Automatyczna regulacja punktu zerowego dla niezmiennie wysokiego i powtarzalnego wyniku dyspersji

- Układ hydrauliczny nowego dyspergatora InfibraDisp pozwala nam wykonać precyzyjną regulację„ punktu zerowego ”po zmianie płyty, naciskając tylko jeden przycisk. Eliminuje to potrzebę ręcznej interwencji na samym urządzeniu do rozpraszania - mówi Susana Fernández-Carrión, kierownik ds. Zapasów w Saica w Saragossie w Hiszpanii. Dzięki automatycznej regulacji punktu zerowego InfibraDisp zapewnia optymalny rezultat dyspersji w dowolnym momencie. W pełni automatyczne wykrywanie punktu zerowego jest inicjowane przez operatora, a następnie działa autonomicznie.

- Obsługa InfibraDisp jest znacznie łatwiejsza niż w przypadku znanych rozpraszaczy dostępnych na rynku dzięki automatycznej regulacji punktu zero - mówi Tomislav Druzinec, inżynier ds. Rozruchu w Voith Paper. - Ponieważ wynik może być odtwarzany niezależnie od operatora dzięki automatycznemu rozpoznawaniu, nasi klienci są w stanie znacznie ustabilizować proces dyspersji.

Solidna konstrukcja zapewnia wysoką niezawodność i łatwą konserwację

Stabilna spawana konstrukcja nowego dyspergatora z hydrauliczną regulacją szczeliny zapewnia długą, niezawodną i prawie bezawaryjną pracę. Śruba podająca jest napędzana przez główny napęd dyspergatora. Powoduje to jednorodne i ciągłe podawanie surowca; zapobiega się tworzeniu się zatorów, a wahania wydajności występujące podczas procesu dyspergowania są zminimalizowane.

Jednocześnie ślimak podający jest łatwo dostępny, a cała maszyna bardzo łatwa w utrzymaniu dzięki jednemu napędowi.

- Koncepcja konstrukcyjna pojedynczego silnika napędzającego zarówno wirnik, jak i śrubę podającą pozwoliła zaoszczędzić miejsce i ostatecznie obniżyć nasze koszty konserwacji - potwierdza Fernández-Carrión z Saica. Połączenie smarowania wymuszonego i miski olejowej stale smaruje układ łożysk InfibraDisp, zwiększając w ten sposób bezpieczeństwo eksploatacji nawet w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń.

Zalety automatyzacji dzięki nowo zaprojektowanej jednostce sterującej

Oprócz nowej hydraulicznej regulacji szczeliny, kolejnym kluczowym elementem jest specjalnie zaprojektowana jednostka sterująca. „Cyfrowy mózg” InfibraDisp umożliwia wcześniej niezrealizowane funkcje 4.0. Jednostka sterująca zawiera funkcję automatyzacji, która kontroluje autonomiczne wykrywanie punktu zerowego, przetwarza wartości monitorowania drgań i lokalnie dostosowuje się do parametrów technicznych.

- Nowy system pomiaru zużycia wypełnień pozwoli nam usprawnić monitorowanie wypełnień w całym ich cyklu życia, porównać zużycie różnych wypełnień lub różnych surowców oraz wykryć nieprawidłowości nawet przed planowanym zamknięciem - mówi Fernández-Carrión.

W przyszłości system monitorowania zużycia może na przykład bezpośrednio współpracować ze sklepem internetowym Voith, a tym samym automatycznie inicjować zamówienie napełniania. Ponadto środowisko wykonawcze napełniania jest stale monitorowane i obliczany jest pozostały czas pracy. Następna zmiana napełniania jest zatem przewidywana w odpowiednim czasie i zalecane są daty przestoju.

Kompaktowy system dyspersji: Niski koszt, optymalne wyniki dyspersji

Nowy dyspergator InfibraDisp jest częścią kompaktowego systemu dyspersyjnego BlueLine firmy Voith, który charakteryzuje się wysoką efektywnością energetyczną, niezawodnym i wydajnym odwadnianiem oraz zmniejszonymi wymaganiami przestrzennymi. Oprócz systemu InfibraDisp, system dyspersyjny obejmuje prasę śrubową InfiltraScrewpress i jednostkę grzewczą InfibraHeater.