Największy na świecie rozwłókniacz bębnowy od Voith

13/04/2021
Największy na świecie rozwłókniacz bębnowy od Voith

Proces produkcji papieru rozpoczyna się od rozwłóknienia i oddzielenia gruboziarnistych zanieczyszczeń, aby przygotować masę celulozową do kolejnych etapów oczyszczania. Bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu, Voith Paper wprowadza teraz najnowszą technologię w zakresie przygotowania masy BlueLine - IntensaDrum Duo, dwuczęściowy rozwłókniacz bębnowy. Maszyna ta, przystosowana do makulatury, doskonale sprawdza się przy bardzo dużych ilościach produkcji i charakteryzuje się ekstremalną wytrzymałością oraz wysoką niezawodnością i wydajnością. Dwuczęściowa konstrukcja modułowa odpowiada modelowi IntensaDrum ID45XL, który był już wielokrotnie z powodzeniem stosowany przy mniejszych ilościach produkcyjnych.

Maksymalna wytrzymałość dla dużych wielkości produkcji

O tym, jak dobrze koncepcja maszyny sprawdza się w praktyce, świadczy instalacja IntensaDrum Duo w firmie Progroup w ramach projektu Taurus PM 3 w Niemczech. Bęben rozwłókniający o długości 48 m i bęben przesiewający o długości 23 m, każdy o średnicy 4,5 m, przetwarzają od tego czasu 3000 ton makulatury dziennie. Całkowita długość IntensaDrum Duo, który waży ponad 300 ton, wynosi 78 metrów. Dzięki temu instalacja do przygotowania masy w projekcie Taurus jest największą tego typu instalacją na świecie.

Zalety konstrukcji dwuczęściowej

Aby umożliwić tak dużą produkcję przy użyciu jednoczęściowego rozwłókniacza bębnowego, należałoby znacznie powiększyć wolne przestrzenie podwieszane. Zwiększyłoby to znacznie obciążenia dynamiczne we wszystkich kierunkach i doprowadziło do ekstremalnych wyzwań konstrukcyjnych. Dzięki dwuczęściowej konstrukcji Voith z powodzeniem pokonał te techniczne ograniczenia jednoczęściowych bębnów pojedynczych. Możliwość pracy przy bardzo dużych ilościach produkcji na jednym rozwłókniaczu bębnowym, a tym samym na jednej linii przygotowania masy, prowadzi do znacznej redukcji kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych.

Wysoka jakość konstrukcji mechanicznej w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem

IntensaDrum Duo przetwarza ilości produkcyjne dwóch standardowych rozwłókniaczy bębnowych. Ponieważ teraz potrzebny jest tylko jeden rozwłókniacz i cała produkcja jest przetwarzana w jednej linii, koszty konserwacji i serwisowania mogą być znacznie zredukowane. Jednocześnie IntensaDrum Duo przekonuje swoją ogromną wytrzymałością dzięki modułowej konstrukcji.

- IntensaDrum Duo bazuje na tej samej konstrukcji bębna, co IntensaDrum ID45XL - mówi Pierre-Haakon Berger, Global Product Manager dla rozwłókniaczy bębnowych w Voith Paper. - Wielu klientów z powodzeniem wykorzystuje IntensaDrum do małych i średnich wielkości produkcji. Dlatego przy konstruowaniu IntensaDrum Duo mogliśmy wykorzystać doświadczenia z tej wielkości. Standardowe komponenty maszyny zapewniają również wysoką jakość inżynieryjną w konstrukcji IntensaDrum Duo. W porównaniu z konstrukcją jednoczęściową, dwuczęściowy IntensaDrum Duo oferuje przy tych wymiarach znaczne korzyści w zakresie transportu i montażu.

Proces oszczędzający zasoby naturalne

Specjalne drążki podnoszące prowadzą zawieszenie w obszarze rozwłókniania od dołu i prawie do samej góry. Po osiągnięciu szczytu, zawieszenie opada z powrotem na korpus bębna. Ponieważ nie ma rotora, który redukowałby wielkość odpadów, proces ten jest niezwykle ostrożny. Włókna i odrzuty są również delikatnie oddzielane w sekcji przesiewania. Ponadto, woda z rur natryskowych może dostać się do bębna przez obszar przesiewania, dzięki czemu włókna mogą zostać skutecznie wypłukane z odpadu. Ponadto brak części zużywających się skutkuje stałą jakością przyjmowanego materiału, jak również niższymi kosztami produkcji i przestojów.

- Ze względu na bardzo delikatny proces rozwłókniania, włókna poddane recyklingowi są rozdrabniane bez użycia sił ścinających. Proces ten jest szczególnie przyjazny dla zasobów, ponieważ obce materiały, na przykład tworzywa sztuczne, nie są niszczone i dlatego można je oddzielać na wczesnym etapie - dodaje Berger.