Nie żyje Wacław Wasiak, Dyrektor Generalny Polskiej Izby Opakowań

24/06/2020
Nie żyje Wacław Wasiak, Wacław Wasiak, Dyrektor Generalny Polskiej Izby Opakowań

Ze smutkiem informujemy, że w dniu 22 czerwca br. zmarł nagle mgr inż. Wacław Wasiak. Zmarły był wspaniałym Przyjacielem Pracowników w szeroko rozumianej Branży Opakowaniowej, a także wybitnym naukowcem w  tym obszarze wiedzy. Za swoje wspaniałe osiągnięcia został odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi, a także w 2017 roku tytułem "Zasłużony dla Przemysłu Opakowań".

Ś.P. Wacław Wasiak Był absolwentem Wydziału Lotnictwa (obecnie MEiL PW). Pan mgr inż. Wacław Wasiak pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji. Był konstruktorem lotniczym w WSK w Mielcu. Był m.in. Dyrektorem Generalnym w Ministerstwach Nauki i Techniki; Edukacji; Przedstawicielem polskich organizacji naukowych za granicą, a także Dyrektorem Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI).

Przez ostatnie 30 lat związany był z przemysłem opakowaniowym i ruchem instytutów badawczych. Był m.in. redaktorem Biuletynu Instytutów Badawczych (IBR) oraz Biuletynu Opakowaniowego, który prowadził do ostatnich chwil swojego życia.

Ś.P. mgr inż. Wacław Wasiak był wieloletnim konsultantem w COBRO – Instytucie Badawczym Opakowań w Warszawie. Jako wieloletni Dyrektor Generalny PIO dał się poznać jako wybitny specjalista w obszarze materiałów opakowaniowych, opakowań oraz gospodarki i zarządzania w tym zakresie.

Był autorem wybitnych prac naukowych, redaktorem wielu międzynarodowych konferencji opakowaniowych i licznych opracowań monograficznych i publikacji w obszarze opakowalnictwa. Za zasługi został odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi.

Był wspaniałym Człowiekiem, Przyjacielem i Kolegą. Takim Go pamiętamy.
 
Niech spoczywa w pokoju!

Prezes, Przewodniczący Rady i Pracownicy PIO

Kategoria: