Niskomigracyjne farby arkuszowe SunPak FSP EcoPace w drukarni Cardbox Packaging

21/05/2024
Niskomigracyjne farby arkuszowe SunPak FSP EcoPace firmy Sun Chemical w drukarni Cardbox Packaging
Sun Chemical poinformował o zrealizowaniu kolejnego etapu współpracy z Cardbox Packaging – austriacką drukarnią opakowaniową. Od niedawna firma zaopatruje ją w SunPak FSP EcoPace - arkuszowe farby niskomigracyjne, mające zapewnić wyższą wydajność i prędkość realizowanej tu produkcji opakowań kartonowych. Jednocześnie Sun Chemical wyposażył zakład klienta w SunHub – kompaktowy system mieszania i dozowania farb, także z uwzględnieniem kolorów specjalnych.
 
W marcu 2023 roku Cardbox stał się użytkownikiem wysokowydajnej, nowej maszyny arkuszowej jednego z wiodących producentów, dedykowanej opakowaniom i pracującej z prędkością 21 tys. ark./h. Znajdują tu zastosowanie wspomniane farby. Współpraca z Sun Chemical umożliwia tej austriackiej drukarni walidację produktów przed ich wprowadzeniem na rynek. Cardbox, jak podkreśla, stał się dzięki temu producentem opakowań kartonowych, które – za sprawą najnowocześniejszych technologii – są wytwarzane w sposób proekologiczny i z wysoką wydajnością.

Sprostanie wyzwaniom, jakie wiążą się z dalszym zwiększaniem wydajności, oznacza tu bezproblemowe drukowanie z najwyższą prędkością oferowaną przez maszynę, nawet na bardziej problematycznych podłożach kartonowych. Sun Chemical ściśle współpracował z firmą Cardbox na etapie recepturowania nowej serii farb, aby zrozumieć oczekiwania klienta względem drukowania nimi z wysoką jakością, wydajnością i prędkością. Celem współpracy było też zweryfikowanie efektywności produktów realizowanych na różnych podłożach i w różnych formatach jeszcze przed ich wprowadzeniem na rynek.
Na bazie SunPak FSP – flagowej serii niskomigracyjnych farb offsetowych do druku arkuszowego, Sun Chemical – wspólnie z partnerami beta testów – stworzył SunPak FSP EcoPace. Jest to pierwsza w ofercie firmy seria farb reprezentujących – jak podkreśla – przełomową platformę technologiczną „Pace”, dedykowaną arkuszowemu drukowi offsetowemu. Powstałe w ten sposób innowacyjne rozwiązanie to efekt szeroko zakrojonych prac badawczo-rozwojowych, uwzględniających nowe materiały i wymagania drukarń względem różnych zastosowań i produkcji o wysokim stopniu niezawodności, jakości i wydajności, realizowanej nawet na trudnych w obróbce podłożach kartonowych i papierowych.
 
Jak podaje producent, farby zostały zaprojektowane, przetestowane i dopracowane z myślą o zapewnieniu najwyższej jakości efektów druku zarówno przy produkcji wysokonakładowej, jak też przy realizacji krótszych serii. Sun Chemical wskazuje, że stało się to możliwe dzięki ich szybkiej adaptacji zarówno w zamkniętych jak i ręcznie sterowanych systemach kontroli kolorystycznej.
 
Podobnie jak pozostałe, nowo recepturowane przez Sun Chemical farby arkuszowe, seria SunPak bazuje na materiałach pochodzących z odnawialnych źródeł. W efekcie – jak podaje producent – udział surowców bio-odnawialnych (BRC – bio renewable content) wynosi tu średnio 77%. Sun Chemical podkreśla, że wskaźnik ten można zwiększyć wprowadzając opcjonalną czarną farbę procesową, w przypadku której pigmenty pozyskiwane są ze źródeł niekopalnych. W efekcie wskaźnik BRC farby czarnej wzrasta do 89%, a średnia BRC dla całego zestawu niezbędnego do drukowania wynosi 84%.
Co więcej, receptura farb jest wolna od wosków typu PTFE. Posiadają one też certyfikat Cradle to Cradle Material Health Bronze. Sun Chemical podaje, że wprowadzając opcjonalną żółtą farbę procesową, certyfikacja osiąga poziom Platinum.
 
Poza współpracą w obszarze farb, Sun Chemical dostarczył do drukarni Cardbox kompaktowy system ich mieszania i dozowania – SunHub. Dzięki temu klient stał się samowystarczalny, mogąc we własnym zakresie mieszać i dozować niezbędne kolory specjalne, także w dużych ilościach. Jak zapewnia Sun Chemical, system SunHub jest efektywny kosztowo i łatwy w użytkowaniu, zajmuje mało miejsca i pozwala na szybkie, zależne od aktualnych potrzeb przygotowanie nawet niewielkiej partii konkretnej farby z myślą o danym zleceniu. To z kolei wpływa na redukcję czasów przestoju maszyn, co – jak podkreśla użytkownik – jest istotne zwłaszcza przy dużej ilości spływających do drukarni zamówień i oczekiwanym przez klientów czasom dostaw gotowego wyrobu. W efekcie wzrasta wydajność całego procesu, obniżony zostaje także ślad węglowy. Jak podaje Sun Chemical, system SunHub jest obecnie dostępny wyłącznie na terenie Unii Europejskiej.
 
Chris Düringer, dyrektor ds. techniczno-materiałowych w firmie Cardbox Packaging mówi:
- Wdrożenie farb SunPak FSP EcoPace przebiegło bardzo sprawnie, bez wpływu na bieżące cykle produkcyjne. Przejście z farb FSP na FSP EcoPace okazało się dla nas sukcesem zarówno pod względem uzyskiwanej jakości jak też wydajności. Dotyczy to także naszej kuchni farbowej, gdzie są przygotowywane receptury używanych farb. Nawet przy maksymalnej prędkości maszyny, wynoszącej 21 tys. egz./h, farby SunPak FSP EcoPace zapewniają najwyższy poziom wydajności. Także kwestie związane z migracją zostały tu w sposób efektywny rozwiązane, co wyeliminowało obawy i dyskusje z końcowymi użytkownikami opakowań.
 
Chris Düringer dodaje, że również efekt tzw. mgiełki farbowej znajduje się pod pełną kontrolą i nie podlega ona anomaliom, nawet przy produkcji wysokonakładowej, realizowanej w standardowych warunkach:
- Nasi specjaliści są bardzo usatysfakcjonowani jakością kolorystyczną uzyskiwaną z nowymi farbami. Nie odnotowaliśmy też jakichkolwiek ograniczeń czy problemów związanych z powłokami ochronnymi jakie znajdują tu zastosowanie. Przed nami kolejne projekty i dalszy rozwój w tym obszarze, co – jak zakładamy – zaowocuje w przyszłości dalszą optymalizacją procesów produkcji.
 
Jim Buchanan, Product Director Sheetfed Systems w firmie Sun Chemical dodaje:
- Z firmą Cardbox łączą nas wieloletnie, silne więzi. Staramy się ją wspierać, by zapewnić, że realizowana tu produkcja pozwoli klientom osiągnąć zakładane cele. Nasza współpraca uwzględnia też pozyskiwanie informacji zwrotnych, które z kolei nam pomagają w dalszym rozwoju i udoskonalaniu rozwiązań farbowych. Łączą nas także inne wartości takie jak: działanie zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju, kompleksowa opieka nad klientami i dążenie do jak największej wydajności działań. Poprzez ścisłą współpracę, pomagamy więc sobie nawzajem, pozostając wiernymi ww. wartościom, by razem realizować założone cele.
 

Kategoria: