Niższe dostawy papieru graficznego we wrześniu

10/12/2016
dostawy papieru graficznego

EURO-GRAPH, Europejskie Stowarzyszenie Producentów Papieru Graficznego, opublikowało statystyki Europejskiego Przemysłu Papieru Graficznego (European Graphic Papers Industry) z września 2016. Całkowita ilość dostaw papieru graficznego we wrześniu wyniosła 2 904 000 ton, co oznacza spadek o 4,3% (132 000 ton), w porównaniu do września 2015 r.

Rodzaje papieru graficznego to: papier gazetowy, papier kalandrowany, papier powlekany (CMR), papier niepowlekany, papier powlekany bezdrzewny i niepowlekany bezdrzewny.

We wrześniu europejskie dostawy papieru gazetowego wyniosły łącznie 651 000 ton w porównaniu do 680 000 ton we wrześniu 2015 roku, co daje spadek o 4,2%.

Dostawy papieru kalandrowanego wyniosły we wrześniu 375 000 ton w porównaniu do 353 000 ton we wrześniu 2015 roku, co oznacza wzrost o 6,3%.

Dostawy papieru powlekanego (CMR) we wrześniu wyniosły 540 000 ton, co oznacza spadek o 8,1%, w porównaniu z wrześniem 2015, kiedy to wyniosły 588 000 ton.

Dostawy papieru niepowlekanego we wrześniu wyniosły 207 000 ton, co oznacza spadek o 4,2%, w porównaniu do 216 000 ton we wrześniu 2015 roku.

Dostawy papieru powlekanego bezdrzewnego we wrześniu wyniosły 547 000 ton, co oznacza spadek o 8,0%, w porównaniu do 595 000 ton sprzedanych we wrześniu 2015 r.

Całkowita dostawa papieru niepowlekanego bezdrzewnego we wrześniu wyniosła 584 000 ton, co oznacza spadek o 3,4%, w porównaniu do 605 000 ton ze września 2015 r.