Nowe receptury papieru główną siłą napędową wprowadzania zrównoważonych opakowań

04/07/2019
Nowe receptury papieru główną siłą napędową wprowadzania zrównoważonych opakowań

W miarę jak grupy interesów rozszerzają wiedzę na temat plastikowych odpadów, rządy na całym świecie zaczynają zakazywać stosowania różnych rodzajów tworzyw sztucznych, zwłaszcza jednorazowych opakowań. Wszyscy znamy powody stojące za tą presją. Plastikowe odpady wypełniają nasze wysypiska i zbiorniki wodne oraz bardzo powoli rozkładają się w środowisku naturalnym.

Ostatecznie skutki nie ograniczą się jedynie do reklamówek na zakupy i słomek. Analitycy oczekują, że działania zostaną rozszerzone na plastikowe butelki, jednorazowe kubki, opakowania gastronomiczne i jednorazowe pojemniki na gotowe dania. W rzeczywistości kilka dużych marek konsumenckich, jak również wielu europejskich sprzedawców detalicznych podjęło środki mające na celu ograniczenie lub wyeliminowanie stosowania tworzyw sztucznych w opakowaniach. Za ich przykładem pójdzie wkrótce wiele innych firm.

Ponowne zainteresowanie materiałami na bazie włókien celulozowych

W ramach tego nowego trendu przemysł celulozowo-papierniczy ma szansę sprostać wyzwaniu, jakim jest zapewnienie bardziej przyjaznych dla środowiska rozwiązań opartych na włóknach, które zastąpią wszystkie plastikowe słomki, butelki, jednorazowe kubki i pojemniki na żywność. Ale zanim to nastąpi, ważne jest, aby zająć się podstawowymi aspektami produkcji opakowań, które umożliwią zastąpienie tych produktów ekologicznymi alternatywami, szczególnie jeśli chodzi o zastosowania w przemyśle spożywczym.

Pomocne technologie

Z technicznego punktu widzenia prawie wszystko nadaje się do recyklingu, ale wiąże się to z określonymi kosztami. Ale to, co sprawia, że opakowanie papierowe nabiera największej wartości w tym nowym świecie, to możliwość jego ponownego przetworzenia. W tym celu konieczne jest zastąpienie wosku parafinowego lub polietylenu (PE) i fluoropochodnych węglowodorów w powłokach przeciwtłuszczowych oraz PE w kubkach i pojemnikach gastronomicznych. Aby osiągnąć ten cel, konieczne są nowe powłoki dla opakowań papierowych, które będą stanowiły barierę dla wody, gorących/zimnych płynów, tłuszczów i olejów, wilgoci i pary wodnej – a to zaledwie kilka czynników. Odpowiednie receptury zastępcze obejmują biowoski ochronne wykorzystywane do innych zastosowań. Poszczególne produkty barierowe mogą również tworzyć system składający się z jednej do trzech różnych powłok, z których każda ma inne funkcje, przy czym ostateczny projekt takiego systemu zależy od wymagań producenta końcowego.

W miarę jak przemysł opakowaniowy zmierza w kierunku stosowania bardziej zrównoważonych rozwiązań opartych na materiałach włóknistych, pojawiają się pewne kluczowe kwestie, które należy wziąć pod uwagę przy opracowywaniu receptur materiałów papierowych.

Czy materiał nadaje się do ponownego przetworzenia?

Możliwość ponownego przerobu pozwala na stworzenie systemu segregacji kubków wykorzystanych przez konsumentów. Mogą być one przetwarzane, a włókna odzyskiwane i ponownie wykorzystywane do produkcji papieru i tektury, a nawet ponownie kubków. Wartość włókna w takich kubkach jest bardzo wysoka, wystarczająca, aby rozwój infrastruktury potrzebnej do zbierania, segregacji i odzyskiwania tych pojemników po użyciu był całkowicie opłacalny. Dlatego też opracowując receptury powłok barierowych, należy brać pod uwagę możliwość ponownego przetworzenia. Proces ten nie jest zazwyczaj opłacalny w przypadku kubków z powłoką z polietylenu.

Czy materiał jest kompostowalny?

Długoterminowym celem jest oczywiście odzyskiwanie włókna. W krótkiej perspektywie czasowej, jeśli materiał może być przekazywany do kompostowni, a nie na wysypiska, pomaga to w edukowaniu konsumentów i jest krokiem naprzód zarówno dla właścicieli marek, jak i środowiska. W rezultacie włóknisty materiał z kompostowalnymi barierowymi powłokami ma znaczną przewagę nad produktami z polietylenu, których nie można kompostować. Nadal jest to jednak drugorzędne rozwiązanie względem ponownego przetworzenia.

Jak produkowane są substancje ochronne?

Jest to kluczowa kwestia dotycząca zrównoważonego zaopatrzenia, a wielu właścicieli marek konsumenckich dąży do wykorzystania ponad 50% surowców pozyskiwanych ze zrównoważonych zasobów. Producenci powłok barierowych do papieru dążą do minimalizacji stosowania składników pochodzących z paliw kopalnych i maksymalizacji wykorzystania odnawialnych źródeł surowców. Niektóre rozwiązania ochronne są w 100% wolne od substancji uzyskiwanych z paliw kopalnych.

Czy powłoka barierowa działa?

Preparaty ochronne muszą spełniać funkcjonalne wymagania materiału, który mają zastąpić. Wymagania te obejmują odporność na oleje, tłuszcze i wodę w zastosowaniach takich jak owijanie hamburgerów oraz odporność na przeciekanie w przypadku kubków do kawy na wynos.Wiele opakowań papierowych zaprojektowano pod kątem atrakcyjności dla konsumentów i marki, proces produkcji obejmuje drukowanie, uszczelnianie oraz klejenie, a właściwości — giętkość i elastyczność. Podsumowując, receptury powłok barierowych dla papieru muszą gwarantować identyczne działanie opakowania, spełniając jednocześnie cele dotyczące zrównoważonego rozwoju.

Czy receptura ułatwia produkcję?

Jedną z największych zalet niektórych substancji do powlekania papieru jest to, że można je nakładać przy użyciu maszyn, ręcznych powlekarek, a nawet maszyn do fleksografii/odwrotnego wklęsłodruku. W przypadku niektórych powłok barierowych można nawet przekształcić powlekany kartonik w kubeczek na istniejącej maszynie do produkcji kubków z polietylenu. W rezultacie do stosowania tych systemów ochronnych wymagane są bardzo niewielkie nakłady kapitałowe, a producenci papieru mogą je od razu wykorzystać, jeśli tylko mają powlekarkę.

Dobrą wiadomością jest to, że wykorzystanie włókna jako funkcjonalnej alternatywy w produkcji opakowań zyskuje coraz większą rzeszę zwolenników. Przykładowo w ramach programu NextGen Cup Challenge globalne konsorcjum, w skład którego wchodzą najwięksi gracze z branży spożywczej, rzuciło wyzwanie polegające na „identyfikacji i komercjalizacji istniejących i przyszłych rozwiązań dla systemu jednorazowych kubków z włókien na napoje gorące i zimne”. Rozwiązania mogą obejmować pokrywy kubków, rękawy i słomki, jak również systemy wielokrotnego użytku i alternatywne systemy do serwowania. Spotkało się to z entuzjastyczną reakcją ze strony prawie 500 przedsiębiorców, wynalazców i naukowców z ponad 50 krajów, w tym zespołu firmy Solenis, którzy podzielili się swoimi pomysłami i potencjalnymi rozwiązaniami. Firma Solenis została uznana za jednego z 12 zwycięzców, a prace nad skalowaniem proponowanego rozwiązania już trwają.

Dzięki współpracy przemysł papierniczy może przyczynić się do zmniejszenia ilości odpadów z tworzyw sztucznych w środowisku i wspierania rozwoju gospodarki w obiegu zamkniętym w 2019 r. i w latach następnych.
Ricardo de Genova, Solenis

Autor: Ricardo De Genova,
Wiceprezes ds. marketingu strategicznego oraz badań i rozwoju dywizji papieru,
Solenis (Wilmington, DE / www.Solenis.com)