Nowe technologie w centrum zainteresowania polskiej branży papierniczej

28/05/2023
Nowe technologie w centrum zainteresowania polskiej branży papierniczej

Polska branża papiernicza stanowi europejską czołówkę, ale musi stawiać czoła wielu wyzwaniom związanym m.in. z rosnącą presją kosztową w zakresie energii i surowców. Dlatego coraz większym zainteresowaniem cieszą się nowe technologie. Niektóre z nich wdraża właśnie Schumacher Packaging, a inne można zobaczyć na mobilnej platformie technologicznej ABB.

Na polskim rynku papierniczym działa około 3 tysiące firm – to 20 procent wszystkich przedsiębiorstw w tym sektorze w Unii Europejskiej, co plasuje nas na drugim miejscu. Branża jest silna (wartość produkcji przekracza 50 mld zł[1]) i stale się rozwija, mimo wyzwań w postaci rosnących kosztów surowców i energii. Aby móc na nie odpowiadać, sektor papierniczy stawia na technologie, które z jednej strony podnoszą wydajność i jakość, a z drugiej zmniejszają koszty utrzymania. Jeden z największych graczy, Schumacher Packaging, zainwestuje na rynku europejskim 700 mln euro do 2025 r. w modernizacje swoich zakładów. Inwestycje czekają m.in. polskie zakłady Grupy.

Laboratorium dla wyższej niezawodności produkcji

Należąca do Schumacher Packaging papiernia w Myszkowie ma w planach podwojenie swoich mocy produkcyjnych: z 140 tys. ton papieru rocznie do ponad 300 tys. ton. Wiąże się to z modernizacją maszyny papierniczej, unowocześnieniem całego systemu energetycznego oraz instalacji przygotowującej wodę do produkcji i oczyszczalni ścieków.

W maszynie papierniczej wymieniany jest układ napędowy, a nowe rozwiązanie ma być nastawione na energooszczędność. Aby poprawić wydajność, zainstalowane zostaną moduły napędowe ACS880, które wykorzystują energię z hamowania dynamicznego silników elektrycznych.

Oprócz inwestycji w wydajność ważne jest usprawnienie procesów. Chodzi m.in. o laboratoria badawcze, które podnoszą jakość gotowych produktów. Taki projekt Schumacher Packaging wdrożył w swoim zakładzie w Polednie.

abb laboratorium

– Nie byliśmy w stanie skontrolować pełnego zakresu parametrów świadczących o jakości papieru dostarczanego do zakładu, więc gdy w trakcie procesu okazywało się, że podczas badań tektura nie spełnia wymagań, nie mogliśmy jednoznacznie stwierdzić, czy powodem był surowiec czy proces. Poprzez brak odpowiednich danych o surowcu nie mieliśmy również argumentu, żeby z dostawcą dyskutować – tłumaczy Marcin Noerenberg, kierownik ds. technologii i jakości w Schumacher Packaging Bydgoszcz Sp. z o. o.

Firma podjęła decyzję o doposażeniu laboratorium w najnowocześniejszą aparaturę do pomiaru parametrów papieru, a także zwróciła się do ABB po wsparcie merytoryczne w zakresie badań, w tym pomoc techniczną, serwis i szkolenia.

Schumacher nie chciał jednak podejmować decyzji jedynie na podstawie specyfikacji technicznej i deklaracji handlowców. Przedstawiciel firmy udał się więc między innymi do laboratorium Lorentzen & Wettre (ABB) w Szwecji, gdzie można odbyć szkolenia, zapoznać się ze wszystkimi rozwiązaniami i przetestować je na miejscu.

Następnie, w ramach zamówienia L&W dostarczyła do zakładu w Polednie urządzenia do weryfikacji parametrów papieru, czyli podstawowego surowca dla procesu, wraz z systemem zbierania i ich archiwizowania – DAW (Data Acquisition Workstation). Następnym krokiem było rozbudowanie laboratorium w Polednie, które postanowiono zmodernizować i wyposażyć w specjalne urządzenia do badania tektury falistej.

Kolejne dostawy to doposażanie laboratorium papierni w Grudziądzu oraz „odtwarzanie” laboratorium, a także ponowne uruchomianie produkcji papieru we wspomnianym zakładzie w Myszkowie.

Showroom na kółkach

Dla pracowników wielu zakładów papierniczych dalekie podróże do laboratoriów i szkolenia nie zawsze są jednak w danym czasie możliwe. Dlatego w ubiegłym roku do kilku polskich papierni zawitała, w ramach „ABB European Pulp&Paper Tour”, specjalnie zaprojektowana pokazowa ciężarówka ABB, w naczepie której umieszczono wiele innowacyjnych rozwiązań Przemysłu 4.0, przeznaczonych dla branży celulozowo-papierniczej. Wizyta takiego mobilnego laboratorium bezpośrednio na terenach zakładów produkcyjnych daje firmom możliwość zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami bez angażowania własnych środków, organizowania podróży i czasochłonnych spotkań.

Na dużej, modułowej platformie prezentowane jest całe spektrum technologii: począwszy od pomiarów parametrów masy celulozowej, papieru oraz produktu końcowego, poprzez sterowanie procesem produkcyjnym na wszystkich jego etapach, a na optymalizacji procesu produkcyjnego oraz zwiększaniu efektywności kończąc.

abb automatyzacja

Goście pokazów mogli także przekonać się, jak nowoczesne laboratorium, oparte o automatyczny system pomiarów parametrów papieru Autoline, odpowiada na oczekiwania związane ze zwiększeniem ilości punktów pomiarowych. Nowa aparatura pozwala na kontrolę jakości jednej próbki – pobranej z całej szerokości maszyny – w ciągu 5-8 minut. Wcześniej procedura związana z ręcznym przygotowaniem próbek, zajmowała ponad pół godziny.

– Zainteresowały nas wszystkie przedstawione rozwiązania, począwszy od pomiarów online parametrów masy, a skończywszy na wersji demo – detekcji zrywów wstęgi papierniczej. Każdy, kto uczestniczył w pokazie, mógł wykonać samodzielnie analizę parametrów papieru lub zasymulować zryw wstęgi papieru – mówi Małgorzata Radecka, kierownik laboratorium w zakładach Schumacher Packaging w Myszkowie.

Pokazowa ciężarówka ABB ponownie przybędzie do Polski w dniach 5-14 czerwca 2023 r.  Na swojej trasie odwiedzi klientów, a między 12 i 14 czerwca będą mogli do niej zajrzeć uczestnicy konferencji INPAP, organizowanej przez Centrum Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej w Apart Hotel w Uniejowie (www.inpap.p.lodz.pl).

Chcesz umówić wizytę ciężarówki demonstracyjnej w swoim zakładzie? Skontaktuj się z nami, wysyłając e-mail na adres: robert.szol@pl.abb.com