Odzyskiwalne i biodegradowalne folie dekoracyjne API Foilmakers do produkcji opakowań kartonowych

23/05/2023
Odzyskiwalne i biodegradowalne folie dekoracyjne API Foilmakers do produkcji opakowań kartonowych
W swoich działaniach firma API Foilmakers coraz większy nacisk kładzie na aspekty związane z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem. Ich „mapę drogową” na co dzień wytycza powołany w tym celu w ramach struktur firmy The Green Team. Firma zwraca uwagę na kwestie odzyskiwalności i biodegradowalności, tj. możliwości pełnego przetworzenia wytwarzanych przez nią folii dekoracyjnych do opakowań kartonowych, potwierdzonej certyfikacją ze strony PIRA i FSEA. O aspektach z tym związanych polscy klienci będą mogli dowiedzieć się również z planowanej przez API Folie Polska prezentacji podczas zbliżającego się Kongresu Etykiety Samoprzylepne 2023
 
- Kwestie eko są coraz częściej podnoszone w naszych rozmowach z właścicielami marek, którzy decydują się na zastosowanie naszych folii w swoich wyrobach (np. opakowaniach czy etykietach), jak też z drukarniami i przetwórcami, realizującymi ww. produkcję. Zapotrzebowanie na zrównoważone materiały i technologie to efekt z jednej strony – zmieniających się, coraz bardziej restrykcyjnych przepisów w tym zakresie, z drugiej – rosnących oczekiwań konsumentów względem szerszej dostępności produktów przyjaznych dla środowiska naturalnego. Wiele firm dopiero teraz wdraża różnego rodzaju „dobre praktyki” i stara się odpowiadać na ten globalny mega trend. Jako producent folii wykonanych z tworzyw sztucznych, API Foilmakers podjęła już wiele lat temu konkretne działania. Do najważniejszych należały modyfikacje w procesie produkowania folii i stosowanych w nich surowców, co pozwoliło na ich odzyskiwalność i biodegradowalność – np. w kontekście opakowań kartonowych nimi pokrytych. Już w 2016 roku zostały one poddane stosownym testom, uzyskując certyfikat PIRA i FSEA poświadczający ich przyjazność dla środowiska. Jest on wciąż aktualny, a nasza firma stale podejmuje kolejne inicjatywy i działania zmierzające do zredukowania śladu węglowego w kontekście naszych działań i produktów oraz zwiększenia proekologiczności całego oferowanego przez nią asortymentu – mówi Katarzyna Kozińska, dyrektor zarządzająca API Folie Polska – lokalnego oddziału API Foilmakers, obsługującego Polskę i wybrane kraje ościenne. 
 
Jak wynika z przywołanego przez firmę badania („Repulpability of Foil-Decorated Paper”), testom poddano w nim opakowania kartonowe pokryte foliami API Foilmakers do hot- oraz cold-stampingu. Ich wyniki pokazały, że w obu przypadkach aplikowana na podłoże, bardzo cienka folia może zostać skutecznie usunięta, co finalnie umożliwia wykorzystanie odyzskanego i przetworzonego kartonu np. do produkcji proekologicznego papieru. „Jak zatem widać, mamy swój udział w uproszczeniu i usprawnieniu procesów produkcji podłoży pochodzących z odzysku – kontynuuje Katarzyna Kozińska. – To bardzo ważny aspekt zastosowania naszych folii w kontekście np. uszlachetnianych nimi opakowań spożywczych, a z pytaniami na ten temat spotykamy się coraz częściej. Dlatego tak ważne jest przypomnienie wspomnianej certyfikacji PIRA i FSEA. Nasza firma jest coraz bardziej zaangażowana we wszelkiego rodzaju inicjatywy środowiskowe i z pewnością nie powiedzieliśmy tu jeszcze ostatniego słowa” . 
 

The Green Team: z myślą o lepszej przyszłości

Aby podkreślić swoje zaangażowanie w szeroko rozumiane, proekologiczne działania, firma API Foilmakers powołała do życia dedykowany zespół jej pracowników – The Green Team. Jego zadaniem jest tworzenie swego rodzaju „mapy drogowej” i wskazywanie działań środowiskowych, jakie powinny być podjęte w ramach organizacji i całego łańcucha dostaw, w jaki zaangażowana jest firma API Foilmakers. Kluczowe obszary, jakimi zajmuje się The Green Team to: zwiększanie efektywności łańcucha dostaw i (m.in. poprzez jego możliwe skracanie i ograniczanie do kontynentu europejskiego – w kontekście pozyskiwania surowców i zasobów niezbędnych do produkcji); usprawnienia w procesach wytwórczych (m.in. w kontekście redukcji zużywanych surowców np. gazu, energooszczędności czy obniżenia emisji dwutlenku węgla); optymalizacji procesów (m.in. wdrożenia programu poprawy jakości czy audytów w zakresie gospodarki odpadami); współpracy z klientami i partnerami biznesowymi oraz działań badawczo-rozwojowych.

- Wszystkie te aspekty są niezwykle ważne zarówno dla nas jako producenta folii, jak też dla odbiorców naszych rozwiązań – mówi Katarzyna Kozińska. – Staramy się zatem je coraz częściej artykułować również w przestrzeni publicznej. Stąd publikacje na portalu LikedIn czy w newsletterze, także nawiązujące do podejmowanych przed laty działań, a także promowanie naszej aktywności w sferze „eko” podczas różnych wydarzeń branżowych. Nasi rodzimi przedstawiciele branży etykietowej i opakowaniowej będą mogli się z nimi zapoznać podczas wystąpienia, jakie planujemy na zbliżającym się Kongresie Etykiety Samoprzylepne 2023 w Kołobrzegu. Będziemy mieli tam również stoisko w ramach towarzyszącej mu wystawy technologicznej. Zapraszamy zatem do spotkań, rozmów i do współpracy z API Folie Polska.