Opakowania spożywcze dla lepszych systemów żywnościowych

01/06/2023
Opakowania spożywcze dla lepszych systemów żywnościowych
Stora Enso opublikowała swoje najnowsze badania, rzucające nowe światło na znaczenie opakowania w kontekście zwiększenia proekologiczności systemów żywnościowych. W raporcie zatytułowanym „Opakowania spożywcze dla lepszych systemów żywnościowych” firma wskazuje 13 czynników wpływających na łańcuch wartości związany z opakowaniem spożywczym. Stymulowane przez innowacje i ścisłą współpracę jego uczestników, sugerowane przez firmę zmiany mają zwiększyć neutralność klimatyczną, bioróżnorodność i rozwój społeczny.
 
Stora Enso podkreśla, że bazujące na włóknach drzewnych opakowanie stanowi podstawę zrównoważonych systemów żywnościowych, głównie z uwagi na odnawialność surowca, z jakiego jest wykonane, możliwość jego odzysku i niezawodność w kontekście zabezpieczenia znajdującej się w środku żywności. W swoim raporcie firma wskazuje na nową rolę, jaką ma spełniać opakowanie w walce z ukrytymi kosztami socjalnymi i gospodarczymi, tworzonymi przez współczesne systemy żywnościowe. Zdaniem Stora Enso kluczowym zagadnieniem jest zwiększenie ich proekologiczności poprzez działania takie jak: wspieranie i promowanie zdrowego trybu odżywiania, ograniczanie marnowania żywności oraz rozwijanie nowych materiałów opakowaniowych – kompostowalnych bądź bazujących na odpadach. 
 
Tiina Pursula, SVP Sustainability w firmie Stora Enso mówi:

- Systemy żywnościowe odgrywają kluczową rolę w stworzeniu i zabezpieczeniu cyrkularnej przyszłości, bazującej na bioróżnorodności i przyjaznej klimatowi. Musimy bliżej się im przyjrzeć stosując holistyczne podejście i zastanowić się w jaki sposób każdy z nas może przyczynić się do wprowadzenia zmian, choćby w kontekście zdrowszego, bazującego na surowcach roślinnych trybu odżywiania się czy zapobiegania marnowaniu żywności. Dzięki temu będziemy w stanie znacząco zmienić sposób wytwarzania, transportu i konsumpcji produktów spożywczych.

 
Stora Enso wskazała w swoim raporcie 13 obszarów, w których upatruje największe możliwości wpływu na ww. kwestie. W publikacji przedstawiono warunki, jakie – zdaniem firmy – należy spełnić dla każdego ze wspomnianych obszarów, by owe zmiany mogły być skutecznie wprowadzone. Stora Enso wymienia tu m.in. innowacje, technologię, finanse a także „dobre praktyki” w zakresie bardziej wydajnego sortowania odpadów, zwiększanie wskaźnika recyklingu oraz stworzenie całego rynku surowców pochodzących z drugiej ręki, co poprawiłoby ich cyrkularność zgodną z zasadami GOZ. Wskazane przez firmę obszary i warunki oddziaływania wymagają też – co podkreślono w raporcie – zaangażowania wielu stron i interesariuszy, by cały projekt mógł zakończyć się sukcesem.
 
Phillip Hanefeld, SVP ds. innowacji i działalności badawczo-rozwojowej w firmie Stora Enso, dodaje:

- W ramach całego łańcucha wartości uwzględniającego obszar opakowań, a nawet poza nim, mamy już obecnie odpowiednią wiedzę w zakresie innowacji, która pozwala nam wykorzystywać wskazane w raporcie możliwości i przyspieszać tym samym proces przekształcania całego systemu żywnościowego. Żywimy głęboką nadzieję, że przekazane w tej publikacji informacje wpłyną na zacieśnienie więzów i bliższą, tak konieczną współpracę pomiędzy różnymi podmiotami. To zaś pozwoli na zoptymalizowane wykorzystywanie naszych wspólnych zasobów i uczyni sugerowane w raporcie zmiany realnymi”.

 
Raport wskazuje na konieczność współpracy czołowych producentów i firm działających w sektorach żywności i napojów. Stora Enso zorganizowała w ostatnim czasie webinarium, podczas którego zaprezentowane zostały wyniki zamówionych przez nią badań (z nagraniem można zapoznać się klikając w link https://info.storaenso.com/pm/food-packaging-for-better-food-systems-web...). Firma chce bowiem – jak zapewnia – w dalszym ciągu odgrywać rolę lidera w adoptowaniu i integrowaniu odnawialnych, bazujących na włóknach materiałów w różnego rodzaju rozwiązaniach opakowaniowych, a tym samym – w strategicznym przekształcaniu obecnych systemów żywieniowych. 
 
Raport zawierający wyniki badań dostępny jest na dedykowanej stronie internetowej https://info.storaenso.com/download-food-systems-paper