Opakowania z certyfikatem FSC® – dlaczego warto?

29/06/2023
Opakowania z certyfikatem FSC® – dlaczego warto?

Konsumenci w Polsce są coraz bardziej świadomi, jak ich zachowania zakupowe wpływają na środowisko naturalne. Aby chronić naszą planetę, wybierają firmy działające odpowiedzialnie i coraz chętniej kupują produkty wytworzone bez szkody dla środowiska i klimatu. Zarówno w przypadku produktów jak i opakowań wykonanych z drewna czy papieru certyfikacja może stać się istotną przewagą konkurencyjną i kluczem do nowych relacji biznesowych. Jednym z najważniejszych systemów certyfikacji w branży opakowań papierowych i drewnianych jest FSC.

Zrównoważony rozwój w cenie

Badanie przeprowadzone w 2022 r. przez Ipsos pokazało, że niemal dwie trzecie polskich konsumentów deklaruje, że wolałoby wybierać produkty, które nie szkodzą roślinom i zwierzętom, ani nie przyczyniają się do zmiany klimatu (odpowiednio 63% i 62%). Ponad połowa (58%) oczekuje, że firmy nie będą przyczyniać się do wylesiania, 57% chętniej sięga po artykuły w opakowaniach podlegających recyklingowi, np. papierowych, a 56% uważa, że może pomagać chronić lasy, kupując produkty certyfikowane przez niezależne organizacje.

Rosnąca świadomość ekologiczna klientów sprawia, że firmy krajowe i międzynarodowe coraz częściej uwzględniają kryteria ekologiczne w swej polityce zakupowej. To także efekt rosnącej presji regulacyjnej Unii Europejskiej, która skłania coraz więcej podmiotów do ograniczania negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Wybór dostawców, którzy korzystają z materiałów pozyskiwanych z odpowiedzialnych źródeł i wytwarzanych w zrównoważony sposób, jest jednym z kroków do realizacji tych celów. Wraz z rozwojem usług e-commerce coraz więcej firm dostrzega też potrzebę, by certyfikat świadczący o wytworzeniu w zrównoważony sposób posiadały nie tylko produkty i ich opakowania detaliczne, ale również te wykorzystywane do transportu. Jednym z najbardziej popularnych i zaufanych systemów certyfikacji jest FSC.

Certyfikacja opakowań

FSC, czyli Forest Stewardship Council®, to międzynarodowa organizacja not-for-profit, która wyznacza standardy dla zrównoważonej gospodarki leśnej, biorąc pod uwagę aspekty społeczne, przyrodnicze i ekonomiczne. W ramach systemu FSC funkcjonują dwa rodzaje certyfikatu: dla zarządców lasów oraz dla przetwórców drewna w łańcuchu dostaw. Pierwszy z nich, tzw. certyfikat odpowiedzialnej gospodarki leśnej (FSC Forest Management – FSC FM), przeznaczony jest dla właścicieli lub zarządców obszarów leśnych. Z kolei certyfikat łańcucha dostaw (FSC Chain of Custody – FSC CoC) jest wykorzystywany przez przedsiębiorców branży drzewnej, papierniczej, producentów mebli, płyt drewnopochodnych, paneli, opakowań, drewnianych palet.

Certyfikacja opakowań

By towar mógł trafić na półkę sklepową z etykietą FSC, proces jego wytworzenia podlega ścisłej kontroli na każdym etapie: pozyskiwania drewna, przetwarzania go, handlu i wreszcie dystrybucji. Istotne, aby kontrola łańcucha dostaw nie została nigdzie zerwana. Certyfikat FSC CoC stanowi zatem dowód, że surowce pochodzenia leśnego pochodzą z odpowiedzialnych źródeł, a wytwórcy przestrzegają określonych przez FSC wymogów i dobrych praktyk w całym procesie produkcyjnym i w łańcuchu dostaw.

Korzyści dla biznesu

Wiele firm działających wedle zasad zrównoważonego rozwoju wymaga, by opakowania z drewna i papieru, w które produkty są zapakowane lub transportowane, także były oznaczone logo FSC. Dlatego certyfikat ten może przynosić polskim producentom konkretne korzyści biznesowe. Oferując swoje produkty w opakowaniach z logo FSC, mogą dotrzeć do nowych rynków zbytu: np. sieci detalicznych czy innych dużych odbiorców, którzy wymagają produktów ze ściśle określonymi certyfikatami.

Wspomniane badanie Ipsos wykazało także, że spośród wszystkich systemów certyfikacji lasów i produktów pochodzenia leśnego system FSC jestnajlepiej rozpoznawany , a stojąca za nim organizacja cieszy się największym zaufaniem netto w kwestii ochrony lasów spośród wszystkich podmiotów i organizacji, w tym innych systemów certyfikacji gospodarki leśnej. To przekłada się z kolei na zaufanie konsumentów do marek oferujących produkty z logo FSC.

O znaczeniu certyfikacji FSC dla biznesu świadczą też statystyki. To najpopularniejszy system certyfikacji łańcucha dostaw dla produktów pochodzenia leśnego – na całym świecie funkcjonuje ponad 55 tys. certyfikatów FSC CoC, a prawie 1,6 tys. firm i organizacji posiada licencję promocyjną, która pozwala im posługiwać się logo FSC w komunikacji marketingowej. W Polsce przyznano już około 2,5 tys. certyfikatów FSC łańcucha dostaw – i liczba ta od wielu lat rośnie.

certyfikaty fsc coc

Dowiedz się więcej na temat "Certyfikacja łańcucha dostaw (FSC CoC) w Polsce" >>