Opakowania z papieru – sposób na ponadczasową produkcję i rozwój przemysłu

05/06/2020
Opakowania z papieru

Papier jest powszechnie wykorzystywanym materiałem w wielu branżach. Można uznać, że ogromną popularność osiągnął dzięki wykorzystaniu w przemyśle opakowań. Stosuje się go do produkcji szerokiej gamy produktów do pakowania, takich jak torby, pudełka, koperty, etykiety itp. Używany jest również jako neutralny lub ozdobny papier pakowy.

Produkcja papieru

Produkcja papieru to kilkuetapowy proces. Pierwszy to rozdrobnienie i oczyszczenie masy włóknistej. Masa może mieć pochodzenie pierwotne (drewno) lub wtórne (makulatura). Podstawowym źródłem włókien celulozowych jest, otrzymywane w tartakach, drewno pod różnymi postaciami, np. trociny czy wióry.

Drugi etap to dalsza obróbka, gdzie powstaje miazga (pulpa), którą przetwarza się w papier. Pulpę można wytwarzać metodami chemicznymi lub mechanicznymi. Wykorzystując proces roztwarzania chemicznego stosuje się alkalia, np. sodę kaustyczną lub wodorotlenek sodu w postaci ługu sodowego. Dodatek ten powoduje usunięcie spadającej z włókna ligniny.

Kolejnymi ważnymi etapami jest flotacja oraz bielenie. Dopiero po nich gotową masę celulozową przeistacza się w masę papierniczą, wykorzystywaną do produkcji papieru. W procesie odbarwiania i usuwania tuszy również wykorzystuje się dodatki chemiczne. W tej roli sprawdzą się takie produkty jak ROKAnol NL8P4 oraz ROKacet R11 (castor oil).

Istotnym jest aby na etapie wytwarzania papieru zapobiegać wszelkim niedoskonałościom i problemom, które mogą mieć wpływ na ostateczny produkt. Jedną z głównych przeszkód jest to, że w wyniku mieszania gazów z masą celulozową powstaje piana i zatrzymywana jest w niej przez obecność środków powierzchniowo czynnych. Dlatego też ważne jest by na każdym etapie produkcji papieru dodawać preparaty odpieniające. W tym celu mogą być stosowane produkty ROKAmer (np. ROKAmer 2000 i ROKAmer 2600). Sprawdzą się także dodatki antypienne takie jak ROKAnol RZ4P11, czy ROKAnol LP2023, które mogą być stosowane w produkcji papieru opakowaniowego. Preparaty te nadają się do produkcji opakowań dla branży spożywczej. Likwidowanie oraz zapobieganie powstawaniu piany poprawia także wydajność kolejnych etapów produkcji.

opakowania z papieru

Produkcja opakowań

Podstawowy surowiec wykorzystywany do produkcji opakowań z papieru to włókna, które pochodzą z drzew iglastych i liściastych. Czasami stosuje się także inne zamienniki, jak włókna bawełny czy lnu.

Popularne są także opakowania wykonane z tektury. Powstaje ona poprzez sklejenie od dwóch do kilku warstw masy papierniczej, dzięki czemu powstaje gruby i wytrzymały materiał, idealny dla opakowań.

Opakowania papierowe, jak i tekturowe są produkowane na specjalnych maszynach, w spersonalizowanych drukarniach. W tym procesie wykorzystuje się: maszyny wycinające, odpowiednie wykrojniki i automaty sztancujące, składarko-sklejarki, maszyny drukujące i inne.

Najbardziej istotny jest jednak proces wytworzenia odpowiedniego papieru, który potem poddaje się kolejnym procesom w celu produkcji opakowań. To przede wszystkim materiał podstawowy będzie decydował o jakości ostatecznego produktu. Dlatego ważne jest w jaki sposób on przebiega i jakie surowce się w nim wykorzystuje.

opakowania papierowe

Oferta dodatków chemicznych

W artykule opisane zostały tylko niektóre produkty stosowane do produkcji samego papieru czy też opakowań z papieru. Chemiczne dodatki ułatwiają i udoskonalają proces produkcji, co też zwiększa jego wydajność. Dlatego też ważne jest by wybierać sprawdzone preparaty. Wyróżniającym się na rynku producentem dodatków chemicznych jest Grupa PCC. W swoim katalogu posiada szeroką gamę surowców dla przemysłu celulozowo – papierniczego – sprawdź ofertę.