Optymalizacja produkcji tektury przy użyciu olejów

13/11/2018
oleje do maszyn papierniczych

Prognozy branżowe przewidują wzrost popytu na tekturowe materiały opakowaniowe. Jednak utrzymanie dobrych wyników przez firmy z branży opakowań pozostanie nadal dużym wyzwaniem. W tej sytuacji priorytetem będzie optymalizacja funkcjonowania firmy we wszystkich obszarach, również w zakresie smarowania maszyn. Odpowiedni dobór olejów i smarów jest często niedoceniany w kontekście optymalizacji biznesu. A przecież wysokiej jakości środki smarne mogą zapewnić producentom tektury wymierne korzyści, o czym rozmawiamy z Inken Reuser, Offer Advisorem na region EAME z ExxonMobil.

Czy producenci tektury powinni zwracać większą uwagę na wybór środków smarnych?

- Zdecydowanie tak. Stosowanie właściwych olejów i smarów może pomóc zmniejszyć rachunki za prąd, wydłużyć okresy między wymianami oleju, chronić sprzęt i wydłużyć jego żywotność. Możemy również ograniczyć nieplanowane przestoje i wydłużyć czas produkcji, ale to nie wszystko, bo wśród korzyści jest również redukcja potencjalnych wycieków oleju i poprawa niezawodności maszyn.

Bezawaryjna praca tekturnic pomaga zmniejszyć koszty serwisu, a także poprawić bezpieczeństwo dzięki ograniczeniu kontaktu człowieka z maszyną. W osiągnięciu tych celów ważne jest, aby producenci tektury stosowali wysokiej jakości oleje i smary, szczególnie w łożyskach wałów. Ich pracy towarzyszą wysokie temperatury, niekorzystnie wpływające na działanie produktu smarnego.

Co wpływa na wybór środków smarnych do tekturnic?

- Produkcja tektury to dla olejów i smarów wiele wyzwań, do których można zaliczyć pracę w wysokich temperaturach do 200°C lub kontakt z parą na etapie formowania. Stała ekspozycja środka smarnego na działanie wysokich temperatur może spowodować jego degradację termiczną, narażając maszynę na przyspieszone zużycie. Dlatego bardzo ważne jest stosowanie olejów i smarów o wysokiej stabilności termicznej, zapewniających skuteczną ochronę sprzętu.

Istnieje również niebezpieczeństwo rozlania się kleju oraz gromadzenia się włókien i cząstek metalu, jeżeli płyty prowadzące, tarcze tnące lub wały tekturnicy nie są poprawnie ustawione. Wybór środków smarnych, które zapewniają ochronę nawet w obecności takich zanieczyszczeń, jest zatem niezbędny dla utrzymania wysokiej wydajności pracy.

Na jakie czynniki związane z finalnym przeznaczeniem opakowań powinni zwrócić uwagę producenci tektury w kontekście wyboru środków smarnych?

- Duży odsetek wyprodukowanej tektury wykorzystuje się do produkcji opakowań spożywczych. Dlatego należy pamiętać, aby tekturnice smarować produktami NSF H1, dopuszczonymi do incydentalnego kontaktu z żywnością. Z tego powodu ExxonMobil opracował Mobil SHC™ Grease 462 PF - środek smarny NSF H1, odpowiedni do stosowania w tekturnicach. Zapewnia on doskonałą wydajność w wysokich temperaturach do 240°C i dobrą ochronę przed zużyciem, dzięki czemu nadaje się do smarowania gorących wałów. Mobil SHC™ Grease 462 PF nadaje się również do przygotowywania żywności Halal i koszernej i parve, oferując maksymalną elastyczność podczas operacji.

Czy do smarowania tekturnic możemy używać tylko jednego produktu?

- Typowa tekturnica wymaga serwisowania przy użyciu kilku środków smarnych, takich jak oleje hydrauliczne i smary do łożysk. Różne części maszyny to różne wymagania związane ze smarowaniem. Dlatego warto, aby producenci tektury omówili kwestie smarowania poszczególnych aplikacji z doświadczonym dostawcą olejów i smarów lub partnerem serwisowym. Warto upewnić się, że wszystkie maszyny na linii produkcyjnej w sposób maksymalny czerpią korzyści ze stosowania właściwie dobranych olejów i smarów.

exxon mobil smar do łożysk
Jak dobór olejów i smarów pomaga zmniejszyć wpływ producentów tektury na środowisko?

- Odpowiednie smarowanie maszyny do produkcji tektury może zmniejszyć całkowite zużycie energii, co nie tylko przekłada się na niższe rachunki za prąd, ale redukuje emisję dwutlenku węgla. Ponadto, wysokiej jakości oleje pozwalają wydłużyć interwały serwisowe, co ogranicza produkcję odpadów i koszty ich utylizacji. Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko pozwala producentom tektury także zaoszczędzić pieniądze – a to kolejny mocny argument na korzyść wysokiej jakości środków smarnych.

Czy dobrej jakości olej może poprawić wydajność operacyjną zakładu?

- Odpowiednio smarowana tekturnica może być bardziej wydajna od innej, smarowanej przy użyciu olejów i smarów o niższej wydajności, co będzie widać po różnicach w zużyciu energii. Dzięki doskonałym właściwościom trakcyjnym oleje Mobil SHC™ Cibus pozwalają ograniczyć zużycie energii do 3,6% w przekładaniach i 3,5% w układach hydraulicznych. Dodajmy do tego względy bezpieczeństwa i higieny pracy. Dobrze smarowana tekturnica jest lepiej chroniona przed awariami, co zmniejsza liczbę nieplanowanych prac serwisowych i ogranicza kontakt pracownika z maszyną. Im mniej takich interakcji, tym mniejsze ryzyko wypadku.

Jak poznać, że dostawcy stosują wysokiej jakości oleje i smary?

- Firmy zajmujące się recyklingiem papieru będą świadome korzyści wynikających z użycia sprawdzonych olejów i smarów, zgodnie z zaleceniami producentów oryginalnego sprzętu (OEM). Niektórzy z nich mogą również współpracować z partnerami serwisowymi lub dostawcami środków smarnych i w ten sposób maksymalizować korzyści z optymalnego doboru olejów i smarów.

oleje mobil serv

O czym warto pamiętać podczas diagnostyki sprzętu?

- Wymierne korzyści przynosi na przykład wdrożenie programu monitoringu oleju i silnika, takiego jak Mobil Serv Lubricant Analysis (MSLA). Analiza środków smarnych jako narzędzie diagnostyczne jest wysoce skuteczna, gdy próbki z urządzeń pobierane są w określonych, regularnych odstępach czasu. Program MSLA eliminuje czasochłonny proces etykietowania dzięki wstępnie oznakowanym pojemnikom na próbki z kodami QR i unikalnym numerem identyfikacyjnym. Kody QR i numery przyspieszają przyporządkowanie próbki do elementu wyposażenia bez dodatkowego etykietowania.

Dziękujemy za rozmowę.

Więcej informacji o olejach dla przemysłu celulozowo-papierniczego i usługach ExxonMobil dla przemysłu znajdziesz na stronie
www.mobil.com/industrial
lub u autoryzowanych dystrybutorów olejów i smarów Mobil:
www.dexol.plwww.ekonaft.com.plwww.mobipol.plwww.smartplus.pl.

Bezpłatna infolinia techniczna ExxonMobil:
00 800 44 11 603
techdeskeurope@exxonmobil.com.

Kategoria: