Papiery barierowe a dyrektywa Single Use Plastics

20/09/2021
Papiery barierowe a dyrektywa Single Use Plastics
Mitsubishi HiTec Paper produkuje nadające się do recyklingu papiery barierowe barricote® z powłokami na bazie wody, które służą do pakowania żywności i produktów niespożywczych . W Unii Europejskiej tzw. dyrektywa SUPD (Single Use Plastics Directive) spowodowała dużą niepewność w odniesieniu do tego innowacyjnego i zrównoważonego materiału opakowaniowego. Poniżej prezentujemy stanowisko Mitsubishi HiTec Paper wobec regulacji zawartych w dyrektywie SUPD.
 
"Do 3 lipca 2021 r., czyli dwa lata po wejściu w życie dyrektywy Single Use Plastic Directive (UE) 2019/904 w Unii Europejskiej, państwa członkowskie musiały dokonać transpozycji dyrektywy do prawa krajowego. Wyraźnie popieramy cel unikania i ograniczania zaśmiecania i zanieczyszczania środowiska przez tworzywa sztuczne jednorazowego użytku.
 
Intencją wytycznych opublikowanych pod koniec maja 2021 roku było zapewnienie jasności w zakresie interpretacji terminów użytych w dyrektywie. Niestety, stało się odwrotnie, ponieważ definicje pojęciowe zawarte w wytycznych spowodowały wiele niepewności w produkcji i przetwarzaniu papieru. W szczególności dotyczy to stwierdzeń, co należy rozumieć przez "główny element konstrukcyjny" i przez "powłokę z tworzywa sztucznego". Prawdą jest, że rozporządzenie i wytyczne podkreślają fakt, że papier może funkcjonować jako zrównoważona alternatywa dla jednorazowych przedmiotów z tworzyw sztucznych. Równocześnie jednak stwierdza się: "Jeżeli jednak powłoka z tworzywa sztucznego [...] jest nakładana na powierzchnię materiału wykonanego z papieru, tektury lub innego materiału w celu zapewnienia ochrony przed wodą lub tłuszczem, produkt końcowy jest uważany za wyrób złożony, [...] i [wchodzi] [...] w zakres stosowania dyrektywy."
 
W tym kontekście wyraźnie zaznaczamy, że nanoszenie dyspersji wodnych na powierzchnię papieru używanego przez nas do produkcji naszych papierów barierowych Barricote nie może być utożsamiane z "powłoką z tworzywa sztucznego" - jak to określono w wytycznych. Nie powstaje żadna oddzielna warstwa z tworzywa sztucznego, lecz materiały naturalne i syntetyczne selektywnie chronią papier przed wpływami zewnętrznymi, nie tworząc strukturyzującej ani dającej się oddzielić warstwy z tworzywa sztucznego.
 
Te sprzeczne i niejednoznaczne definicje terminów prowadzą do dużej niepewności przy projektowaniu przyszłych produktów. W sektorze opakowań hamuje to rozwój innowacyjnych materiałów biogenicznych i papierowych, które są opracowywane z myślą o osiągnięciu jak najlepszej zdolności do recyklingu i biodegradacji.
 
Dlatego też popieramy żądania PTS (Papiertechnische Stiftung) i stowarzyszenia DIE PAPIERINDUSTRIE e.V. skierowane do organów ustawodawczych, aby w interesie podlegających im przedsiębiorstw stworzyć jasną interpretację dyrektywy i ustaw oraz wyraźnie wyłączyć z zakresu dyrektywy papiery z wodnymi powłokami dyspersyjnymi.
 
Od ponad sześciu lat dzięki naszym innowacyjnym papierom barierowym Barricote wnosimy cenny wkład w rzeczywisty cel SUPD, jakim jest redukcja zanieczyszczenia i zaśmiecania środowiska tworzywami sztucznymi jednorazowego użytku. Nasze papiery barierowe są bowiem w pełni przetwarzalne w cyklu makulaturowym, co potwierdzają badania PTS i Cyclos-HTP, i zastępują klasyczne produkty z tworzyw sztucznych.
 
Obecnie zapewnienie pełnej ochrony pakowanych towarów nadal nie jest możliwe bez produktów barierowych zawierających polimery. Jednak udział tworzyw sztucznych może być już znacznie zredukowany, a produkt może być wytwarzany w sposób nadający się do recyklingu. Prowadzimy intensywne badania nad rozwiązaniami całkowicie pozbawionymi tworzyw sztucznych i spodziewamy się pierwszych wyników w ciągu najbliższych kilku lat. Uważamy również, że stosowanie tworzyw sztucznych pochodzenia biologicznego i ulegających biodegradacji w połączeniu z papierem jako materiałem nośnym powinno nadal stanowić ważny element alternatywnych produktów barierowych. Wiele z zastosowanych substancji jest dopuszczonych do stosowania w produktach codziennego użytku i żywności, a ponadto wykazano, że nie stanowią one zagrożenia dla zdrowia.
 
Dyspersje wodne same w sobie nie są stabilne wymiarowo bez materiału nośnego. Nie stanowią one oddzielnego i samodzielnego składnika i dlatego, naszym zdaniem, nie są objęte dyrektywą SUPD. Powłoki wykonane z wodnych dyspersji tworzyw sztucznych należy traktować jak farby, lakiery i kleje (środki wiążące, nośniki przyczepności itp.). Nie tworzą one niezależnego elementu strukturalnego, który może występować samodzielnie, lecz są stabilne tylko w połączeniu z materiałem nośnym jako właściwym składnikiem."

Mitsubishi HiTec Paper Europe GmbH

Kategoria: