Papyrus podniesie ceny papierów powlekanych

30/07/2014
Papiery powlekane Papyrus

Mająca swój oddział w Polsce szwedzka firma Papyrus zapowiada wzrost cen oferowanych papierów powlekanych (w arkuszach i na rolach). Jest to związane z długookresowym spadkiem cen i obniżeniem zysków w sektorach papieru powlekanego i niepowlekanego. Utrzymywanie się takiego trendu mogłoby źle wpłynąć na kondycję firmy. Aby zabezpieczyć długoterminową przyszłość firmy i ciągłość dostaw papierów powlekanych Papyrus podniesie ceny papierów na rynkach lokalnych o 8 procent. Nowe ceny obowiązywać będą od 1 września 2014 r.

Kategoria: