"Perlen Papier goes green" - papiery z fabryki Perlen Papier są neutralne dla klimatu

02/02/2021
Perlen Papier

Od początku 2021 roku wszystkie produkty ze szwajcarskiej papierni Perlen Papier są dostępne w wersji neutralnej dla klimatu.

Dla Perlen Papier sprawy etyki i ochrony środowiska stoją na pierwszym miejscu. Od 2013 roku fabryka inwestowała konsekwentnie w redukcję i eliminację emisji CO2. Efektem tych wysiłków jest jej trwałe obniżenie o 84%. W ostatnim porównaniu europejskich papierni, przy wykorzystaniu standardu "CEPI ten-toes", dzięki ciężkiej pracy wszystkich zaangażowanych w projekt, Perlen Papier znajduje się 76% poniżej średniej dla swojej branży.

Przyszłość orientuje się coraz bardziej na środowisko naturalne i jego ochronę. Perlen Papier poprzez swoje działania odpowiada na to wyzwanie. Widzimy, jak duże firmy korzystające z mediów graficznych opierają swe świadome wybory na rozwiązaniach zrównoważonych emisyjnie. Perlen Papier z dumą oferuje pełną gamę swoich produktów jako neutralnych dla klimatu. Oznacza to, że wszelkie pozostałe emisje CO2, których nie można uniknąć lub nie da się ich ograniczyć, są kompensowane w ramach uznanego na całym świecie projektu kompensacji emisji dwutlenku węgla.

Kontakt: wyłączny przedstawiciel w Polsce - Paperboard Sp. z o.o.; office@paperboard.pl

Kategoria: