Producenci opakowań kartonowych coraz częściej korzystają z certyfikatów dokumentujących ekologiczny przebieg łańcucha dostaw

15/03/2023
Producenci opakowań kartonowych coraz częściej korzystają z certyfikatów dokumentujących ekologiczny przebieg łańcucha dostaw

Opublikowany w 2022 roku raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce” wskazuje, że rosną oczekiwania społeczne wobec odpowiedzialności biznesu za wpływ na otoczenie. Presję społeczeństwa dostrzegają także przedsiębiorcy, dlatego coraz częściej producenci starają się uzyskać certyfikaty świadczące o ekologiczności wytwarzanego produktu. W branży producentów opakowań z kartonu firmy coraz chętniej korzystają z popularnych poświadczeń PEFC oraz FSC® CoC, które pozwalają na śledzenie pochodzenia surowców wykorzystywanych do produkcji. Dzięki nim wiadomo np. z jakiego drewna wyprodukowano surowiec na dane opakowanie, gdzie drzewo rosło oraz czy posadzono nową roślinę na jego miejscu.

Rosnąca świadomość społeczna w coraz większym stopniu przyczynia się do zwiększonej odpowiedzialności biznesu za wpływ na środowisko oraz kształtowanie przyszłości, bowiem lasy skupiają około 80 procent bioróżnorodności ekosystemów lądowych i stanowią źródło utrzymania dla miliardów ludzi. Niewłaściwe prowadzenie gospodarki leśnej jest realnym zagrożeniem dla populacji dzikich zwierząt, owadów, a w konsekwencji nawet dla ludzi. Wdrażane (przez organizacje nadające ekocertyfikaty) wymogi umożliwiają kontrolę przepływu surowca na każdym etapie łańcucha produkcji, a w efekcie sprzedaż i oznakowanie produktów wytworzonych z certyfikowanych źródeł.

- Kluczowe staje się promowanie zrównoważonej gospodarki leśnej poprzez niezależną certyfikację. Istotnym zadaniem certyfikatów jest wyznaczanie dla przedsiębiorstw odpowiednich norm w zakresie ochrony środowiska. Grupa Akomex od wielu lat korzysta z certyfikacji ekojakości. Postępowanie zgodnie z wytycznymi certyfikatów PEFC czy FSC® CoC pozwala pozyskiwać drewno oraz pochodne półprodukty bez naruszenia bogactw biologicznych lasów. To ważne, ponieważ nasi klienci pytają o pochodzenie surowca, a także dostrzegają ważną rolę producentów w kontekście dbania o środowisko naturalne. Wymogi systemów FSC i PEFC są dla przedsiębiorstw bardzo podobne, choć to konkurujące organizacje - zauważa Aleksandra Robak, Quality and System Director w Grupie Akomex.

W procesie powstawania produktu nie tylko pochodzenie surowca jest ważne, ale również sposób i emisyjność jego wytworzenia. Pojęcie śladu węglowego jest obecnie odmieniane przez wszystkie przypadki, a tendencje w zachowaniach konsumentów i coraz bardziej świadomych kontrahentów obligują producentów do wdrożenia działań, których celem jest ograniczanie emisji gazów cieplarnianych. Grupa Akomex także podjęła się tego wyzwania. W listopadzie ubiegłego roku zakończył się II etap projektu badawczego, którego celem było obliczenie śladu węglowego.- W chwili obecnej pracujemy na sfinalizowaniem tematu wyliczenia śladu węglowego dla gotowego produktu. Zebrane dane pozwolą na opracowanie polityki mającej na celu określenie realnego poziomu redukcji emisji śladu węglowego poprzez ciągły rozwój i działania w ramach zrównoważonego rozwoju -podkreśla Aleksandra Robak, Quality and System Director w Grupie Akomex.