Producenci opakowań tekturowych w ŁSSE

04/02/2014
Zezwolenia w ŁSSE

W czwartek 30 stycznia w fabryce Grohmana wręczono dwunastu firmom nowe zezwolenia na działalność w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Wśród nich warto zwrócić uwagę na planowane inwestycje producentów opakowań tekturowych:

  • POPRAWA Producent Opakowań Tekturowych otrzymał zezwolenie na działalność w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Podstrefie Ostrzeszów (Wielkopolska). Jest to już drugie zezwolenie dla firmy w ŁSSE. Planowana inwestycja polega na budowie hali wraz z nową linią produkcyjną. Firma działa w branży opakowaniowej od 1990 roku. Zajmuje się kompleksową produkcją opakowań z tektury falistej wielowarstwowej. W związku z nową inwestycją, firma zamierza ponieść wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 4,5 mln zł oraz zatrudnić przynajmniej 10 nowych pracowników (do końca 2014 r.) oraz utrzymać zatrudnienia na poziomie łącznie co najmniej 66 pracowników do końca 2017 r.
  • Weidenhammer Polska Sp. z o.o. w Podstrefie Kutno ŁSSE wybuduje zakład produkujący opakowania - tuby z tektury wielowarstwowej do pakowania przekąsek i innych produktów żywnościowych. Spółka poniesie nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 25 mln zł do końca 2015 roku oraz zatrudni przynajmniej 31 nowych pracowników (do końca 2015 r.).
  • VPK Packaging Sp. z o.o. w Podstrefie Radomsko ŁSSE uruchomi zakład produkujący opakowania z tektury. Firma jest częścią międzynarodowej Grupy VPK, której działalność obejmuje szeroką gamę produktów z papieru i tektury. Spółka zainwestuje przynajmniej 58,8 mln zł do końca czerwca 2016 r. i zatrudni co najmniej 30 nowych pracowników (do końca czerwca 2016 r.).
Łącznie wszystkie firmy zadeklarowały nakłady inwestycyjne na poziomie prawie 184 mln zł, utworzenie 241 nowych miejsc pracy oraz utrzymanie 1015 dotychczasowych etatów.