Przemysł papierniczy w Europie w roku 2021

19/07/2022
Przemysł papierniczy w Europie w roku 2021

Roczne statystyki dotyczące europejskiego przemysłu celulozowo-papierniczego, opracowane przez Konfederację Europejskiego Przemysłu Papierniczego (Cepi), przedstawiają unikalny obraz aktualnego stanu rynku produktów celulozowo-papierniczych oraz wyników branży. Pozwalają również na obiektywną analizę głębszych trendów stojących za odpornością branży.

Podobnie jak inne branże, w 2021 r. masa celulozowa i papier wykazały oznaki silnego ożywienia po spadkach z roku 2020, ponieważ zużycie papieru i tektury wzrosło o 5,8%, przewyższając ogólne odbicie PKB strefy euro. W wyniku tych pozytywnych tendencji produkcja papieru i tektury wzrosła o 6,1%.

Wskaźnik operacyjny sektora, czyli zdolność produkcyjna, z jaką pracują papiernie, osiągnął w ciągu roku 90%, w porównaniu z 85% w 2020 roku. Pozytywne tendencje odnotowano również w pierwszym kwartale 2022 roku, przy czym sektor przekroczył w pierwszym kwartale 2022 roku swój poziom produkcji z pierwszego kwartału 2021 roku.

produkcja papieru i tektury 2021

Wzrost był napędzany przez odnowiony popyt zarówno na rynkach krajowych, jak i globalnie. Eksport przekroczył poziomy osiągnięte w 2019 roku, rejestrując silny wzrost sprzedaży na rynki Ameryki Północnej i Południowej. Obecnie 22% produkcji papieru od członków Cepi jest eksportowane.

Państwa członkowskie Cepi wyprodukowały łącznie 90,6 mln ton papieru i tektury, z czego 25,5% Niemcy, 10,6% Włochy, 9,9% Szwecja, 9,6% Finlandia, 8,1% Francja, 7,4% Hiszpania, 5,8% Polska, 5,6% Austria i 17,6% pozostałe kraje.

Kryzys związany z pandemią koronawirusa Covid-19 przyspieszył również pewne trendy, obserwowane w ciągu ostatniej dekady. Rozwój handlu elektronicznego wzmocnił rynek opakowań z papieru i tektury, przy czym skorzystał on z zastępowania innych rozwiązań, często wywołanego przez unijną dyrektywę Single Use Plastics. Produkcja gatunków opakowaniowych osiągnęła w 2021 roku rekordowy poziom, zwiększając się o 7,5% w porównaniu z rokiem 2020. Najbardziej imponujący wzrost zarejestrowano w przypadku produkcji gatunków opakowaniowych, stosowanych do produkcji toreb papierowych, która wzrosła o 11,6%. Skorzystała ona na wspieranym przez UE wycofywaniu opakowań z tworzyw sztucznych. Kolejnym efektem związanym z pandemią na rynkach papierniczych był rozwój segmentów rynku papierów higienicznych. Popyt na papier do zastosowań sanitarnych uległ korekcie, ponieważ szczyt pandemii mamy już za sobą, ale w dłuższej perspektywie powinien skorzystać z wyższych wymagań sanitarnych. Rynki papieru graficznego, po bardzo negatywnym wpływie w 2020 roku, odbiły się w 2021 roku.

produkcja papieru i tektury wg gatunków

Dane Cepi pokazują również, że po znacznych inwestycjach sektora, recykling papieru jest coraz częściej wykonywany w Europie, przekraczając po raz pierwszy 50 milionów ton w 2021 roku. Eksport papieru do recyklingu zmniejszył się o 18% w porównaniu z rokiem 2020. Największy udział w recyklingu miały tektura i papier opakowaniowy. Europejskim liderem w recyklingu papieru i tektury są Niemcy (36,1%). 

recykling papieru i tektury

Pełny raport Cepi jest dostępny TUTAJ >> 

Przemysł celulozowo-papierniczy w Europie zapewnia 179 000 miejsc pracy. Jego obroty wynoszą 95 mld euro i wnosi 21 mld euro do PKB UE. Jest silny na rynkach eksportowych, a wskaźnik eksportu wynosi 22% produkcji papieru i tektury. 

Konfederacja Europejskiego Przemysłu Papierniczego (Cepi) jest organizacją non-profit z siedzibą w Brukseli, założoną w 1992 roku, która reprezentuje europejski przemysł papierniczy wobec instytucji europejskich. Poprzez swoje stowarzyszenia członkowskie, Cepi reprezentuje również ok. 490 firm produkujących masę celulozową, papier i tekturę w całej Europie, począwszy od małych i średnich przedsiębiorstw do przedsiębiorstw wielonarodowych (licząc firmy, które są obecne w więcej niż jednym kraju należącym do Cepi). Reprezentuje ona 91% europejskiego2 przemysłu celulozowo-papierniczego pod względem produkcji.

Członkami Cepi są stowarzyszenia z 18 krajów: Austria, Belgia, Czechy, Finlandia, Francja, Niemcy, Węgry, Włochy, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja i Wielka Brytania.

Roczne statystyki Cepi są opracowywane przez wewnętrzny dedykowany zespół i obejmują kraje reprezentowane przez Konfederację Europejskiego Przemysłu Papierniczego (Cepi). Opierają się one na danych zebranych od krajowych stowarzyszeń branżowych, które podają, między innymi, wskaźniki dotyczące produkcji i konsumpcji. Kontrola jakości danych odbywa się zgodnie z metodologią UE, a dane są poddawane corocznemu audytowi.

Źródło: Cepi