Przygotuj się do EUDR w 6 krokach

28/06/2024
Przygotuj się do EUDR w 6 krokach

EUDR, czyli rozporządzenie UE przeciwko wylesianiu, weszło w życie w czerwcu 2023 r. i zacznie obowiązywać od 30 grudnia 2024 r. Dowiedz się co zrobić, żeby przygotować się do wdrożenia jego wymogów.

Pełną wersję poniższego przewodnika można znaleźć na stronie:
https://pl.fsc.org/pl-pl/EUDR

Obecnie podmioty, które są objęte nowymi regulacjami, przygotowują się do wdrożenia wymogów EUDR. Organizacja FSC przygotowała krótki przewodnik – jak w 6 krokach firmy mogą rozpocząć przygotowania do wdrożenia EUDR już teraz.

Krok 1. Lista produktów

 1. Sprawdź, których produktów Twojej firmy dotyczy EUDR. Lista produktów objętych EUDR znajduje się w zał. 1 do rozporządzenia.
 2. Jeśli nadal nie wiesz, czy dany produkt jest objęty EUDR, oceń go pod kątem:
  1. Czy jest wykonany z jednego z materiałów wymienionych w zał. 1 do EUDR?
  2. Czy jest objęty jednym z kodów celnych HS wymienionych w zał. 1 do EUDR?

Jeśli odpowiedź na oba pytania jest twierdząca, produkt jest objęty EUDR. Jeśli odpowiedź na jedno z pytań jest przecząca, produkt nie jest objęty EUDR.

 1. Dodatkowo, dla posiadaczy certyfikatu FSC, zalecamy dodanie w zestawieniu produktów firmy informacji, które produkty są certyfikowane FSC i dodanie kodu celnego HS i kodu produktu FSC. Pomoże to zidentyfikować produkty, które są potencjalnie ryzykowne, bo są objęte EUDR, ale nie posiadają certyfikatu FSC.

jakich produktów dotyczy eudr

Krok 2. Moduł Regulacyjny FSC (dotyczy tylko posiadaczy certyfikatu FSC)

Moduł Regulacyjny FSC to nowy, dobrowolny standard, który będzie można stosować jako dodatek do aktualnych wymagań certyfikacyjnych FSC w celu wsparcia wykazania zgodności z EUDR. Jego publikacja jest planowana na lipiec 2024 r.

Moduł Regulacyjny FSC określi ramy i wymagania dotyczące:

 • wprowadzenia systemu należytej staranności,
 • gromadzenia i przekazywania informacji na temat pochodzenia produktów,
 • upewnienia się, że do łańcucha dostaw FSC trafiają wyłącznie materiały niepowodujące wylesiania.

Moduł Regulacyjny FSC

Krok 3. Przegląd systemu należytej staranności pod kątem EUDR

EUDR będzie wymagać od objętych nim podmiotów przeprowadzenia analizy w ramach systemu należytej staranności przed wprowadzeniem towarów na rynek UE lub eksportem z UE.

Obowiązki w zakresie należytej staranności będą się różnić w zależności od poziomu ryzyka wylesiania i degradacji dla danego kraju pochodzenia. Jeśli już wdrożyłeś system należytej staranności, rozważ jego ocenę pod kątem zgodności z EUDR.

Wymagania EUDR obejmują m.in.:

 • gromadzenie i przekazywanie dokładnych informacji o produkcie i innych dokumentów, w tym opis, kraj produkcji, data produkcji oraz dane geolokalizacyjne danych działek,
 • dowody działań podjętych w ramach należytej staranności i plany ograniczania zidentyfikowanego ryzyka,
 • raport na temat podjętych kroków w zakresie należytej staranności.

Firmy posiadające certyfikat FSC otrzymają szczegółowe wyjaśnienia dotyczące obowiązków w zakresie systemu należytej staranności w ramach Modułu Regulacyjnego FSC.

Krok 4. Wspólne przygotowania z podmiotami w łańcuchu dostaw

Aby spełnić wymogi sprawozdawcze EUDR, Twoja firma będzie potrzebowała szczegółowych informacji od partnerów handlowych w łańcuchu dostaw.

Szczegółowe kroki:

 • Dokonaj przeglądu danych dotyczących transakcji obejmujących materiały objęte EUDR.
 • Zidentyfikuj luki w informacjach, które będziesz musiał pozyskać od dostawców i wspieraj dostawców w ich pozyskiwaniu.
 • Dokonaj oceny aktualnych ryzyk w łańcuchu dostaw. Rozważ przygotowanie z dostawcami środków ograniczających ryzyko.
 • Jeśli posiadasz certyfikat FSC, zachęć podmioty w Twoim łańcuchu dostaw do certyfikacji FSC i skorzystania z Modułu Regulacyjnego FSC.

Krok 5. Plan bezpiecznej wymiany danych z partnerami handlowymi

EUDR wymaga zapewnienia identyfikowalności transakcji w całym łańcuchu dostaw. Partnerzy handlowi powinni uzgodnić przekazywanie szczegółów dot. transakcji, aby wykazać, że wszystkie materiały zostały pozyskane zgodnie z EUDR. Wspólnie z partnerami wybierz platformy technologiczne do wymiany i weryfikacji danych.

FSC zbudowało platformę FSC Blockchain dla posiadaczy certyfikatów FSC. Platforma ta ułatwi spełnienie wymogu identyfikowalności dla uczestniczących w niej posiadaczy certyfikatów i umożliwi im poufną wymianę danych. Korzystanie z FSC Blockchain będzie dobrowolne i nieodpłatne. Umożliwi ona użytkownikom:

 • Weryfikację statusu certyfikacji dostawców.
 • Generowanie oświadczeń dot. produktów będących przedmiotem obrotu z partnerami.
 • Przekazywanie danych o surowcach składających się na produkty z certyfikatem FSC (m.in. lokalizacja działki pochodzenia, czas pozyskania, gatunki, grupy produktów), przy jednoczesnym zachowaniu poufności.

Krok 6. Skontaktuj się z jednostką certyfikującą w sprawie EUDR

Jeśli planujesz skorzystać z narzędzi takich jak Moduł Regulacyjny FSC i platforma FSC Blockchain, skontaktuj się z Twoją jednostką certyfikującą już teraz, tak aby mogła zaplanować audyt w Twojej firmie w odpowiednim czasie.