Przyszłość rynku opakowań

30/01/2018
przyszłość rynku opakowań

Zgodnie z najnowszymi badaniami strategicznymi przeprowadzonymi przez agencję badań rynkowych Smithers Pira, prowadzenie nowych modeli biznesowych oraz szersza integracja pionowa może pomóc w przekształceniu rynku opakowań.

Najnowszy raport rynkowy Smithers Pira: Przyszłość modeli biznesowych w opakowaniach do 2022 roku (The Future of Business Models in Packaging to 2022) szacuje, że wartość usług związanych z opakowaniami w 2017 wyniosła 33,7 mld USD, a do 2022 roku będzie to 50 mld USD, co za tym idzie skumulowany roczny wskaźnik wzrostu wyniesie 9,5%.

Przemysł opakowaniowy może pozostać tradycyjny i będzie bazował jak dotychczas na tych samych materiałach – szkle, papierze, tekturze, plastiku, drewnie i metalu – ale jednocześnie innowacyjne modele biznesowe coraz częściej będą katalizatorem do odkrywania nowych materiałów, rynków i aplikacji rynkowych o dużej wartości.

Usługi związane z opakowaniami, które są analizowane i kwantyfikowane w raporcie "Przyszłość modeli biznesowych w opakowaniach do 2022 roku" obejmują projektowanie opakowań, testowanie materiałów, pakowanie kontraktowe, predykcyjne utrzymanie ruchu oraz badania konsumenckie. Pakowanie kontraktowe jest zdecydowanie największym segmentem stanowiącym 70% całości. Priorytety usług związanych z pakowaniem różnią się wzdłuż łańcucha wartości, a pozycje nie są ustalone. Pionowy rozwój modelu biznesowego jest obecny, gdy usługi tradycyjnie należące do innego etapu są zintegrowane z ofertą. Typowym przykładem pionowego modelu biznesowego jest producent opakowań, który oferuje również usługi projektowe.

Konwerterzy opakowań oferując usługi projektowe często posiadają umiejętności oraz sprzęt wewnątrz firmy, lub też wynajmują umiejętności potrzebne do stworzenia studia projektowego. Jest to prosty sposób na zwiększenie wartości dla klientów - i może być on korzystny dla wszystkich, jeśli wynikiem jest ulepszony projekt prowadzący do zwiększenia sprzedaży. Pomaga także budować własną markę konwertera jako dostawcy usług i zapewnia przewagę nad konkurencją. Ponadto może stać się samodzielnym strumieniem przychodów.

Ewolucja tego typu jest napędzana przez szereg szerszych zmian technicznych i rynkowych przedstawionych w badaniu Smithers. Obejmują one:

E-commerce, który rozwija się bardzo szybko i zmienia sposób, w jaki konsumenci dokonują zakupów. Zapewnia wygodę, nieograniczoną gamę produktów do wyboru oraz przejrzystość, którą doceniają ludzie. Zmienia także sposób interakcji właścicieli marek z konsumentami.

Druk cyfrowy jako wzrstająca technologia zmienia sposób, w jaki firmy mogą komunikować się z konsumentami i jest sposobem personalizacji produktów.

Inteligentne rozwiązania otwierają szeroką gamę nowych możliwości dla branży opakowaniowej i dla właścicieli marek.

Pakowanie kontraktowe nie jest nową koncepcją, ale dobrze pasuje do głębszej współpracy w całym łańcuchu wartości i może przynieść znaczne oszczędności.

Przemysł 4.0 zmieni także działalność związaną z opakowaniami i konieczne będzie, by organizacje weszły na pokład, wykorzystując zalety automatyzacji, wymiany danych, Internetu rzeczy i komunikacji robotów na hali produkcyjnej oraz w łańcuchach dystrybucji.

Przetwarzanie dużych zbiorów danych (Big Data) – takich jak dane z czujników temperatury, wibracji, prędkości obrotowej – oznacza, że firmy opakowaniowe będą w stanie ulepszyć i zracjonalizować wdrażanie predykcyjnego utrzymania ruchu, a nie reaktywną konserwację i serwis. Łączenie technologii i ukierunkowanych na klienta form opakowań umożliwia markom budowanie zangażowania klienta na nowym poziomie dzięki spersonalizowanym promocjom.

Pozycja rynkowa wielu z tych nowych technologii jest wciąż płynna, tworząc premię dla nowych modeli biznesowych, które mogą połączyć innowacyjność i przedsiębiorczość.

Rynek testowania materiałów będzie kształtowany przez nowe surowce, biomateriały i innowacyjne technologie. Nowe materiały do nowych pomysłów wymagają nowego myślenia. Testowanie jest ważnym krokiem przy wyborze nowatorskich materiałów do pakowania. Dzięki wynikom testów klienci mogą porównywać materiały i wybierać najbardziej odpowiednie dla nich zastosowanie.

Najnowsze badanie rynku Smithers Pira "Przyszłość modeli biznesowych w opakowaniach do 2022 roku" zawiera przegląd modeli biznesowych opakowań, ze spojrzeniem na łańcuch wartości i głównych graczy oraz dogłębną analizę kluczowych czynników, trendów, wymagań konsumentów i możliwości dla nowych ofert usług.