Przyszłość ze zrównoważonymi opakowaniami

09/07/2020
zrównoważone opakowania

Europejska Federacja Producentów Tektury Falistej (FEFCO) wraz z wydawcą Politico zorganizowała w dniu 6 lipca wirtualny panel "Rozwijamy przyszłość ze zrównoważonymi opakowaniami?”. Debata przyciągnęła 2,7 tys. unikalnych użytkowników, pokazując, że zrównoważony rozwój opakowań jest bardzo ważnym zagadnieniem.

Opublikowany na początku br. przez Komisję Europejską plan działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym (Circular Economy Action Plan) ma na celu ograniczenie ilości odpadów i nadmiaru opakowań oraz zwiększenie celów recyklingu, jest jednym z priorytetów w zielonym planie naprawy gospodarki - jak to osiągnąć? Jaką rolę odgrywają opakowania w czasie pandemii COVID-19? W jaki sposób dostawcy e-commerce mogą zoptymalizować opakowanie, jednocześnie osiągając cele zrównoważonego rozwoju? Jaka jest rola konsumentów? Jak ich zachęcać do wyboru ekologicznych opakowań? To główne zagadnienia, które pojawiły w czasie debaty.

W panelu wzięli udział: Johanna Drake, zastępca dyrektora generalnego ds. środowiska, Komisja Europejska; dr Christoph Epping, dyrektor biura Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Nuklearnego, Niemcy; reprezentujący przemysł Outi Marin, dyrektor ds. sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju, Smurfit Kappa Group oraz Piotr Barczak, Senior Policy Officer ds. Odpadów, European Bureau. Dyskusja była moderowana przez Eline Schaart, reporterkę ds. zrównoważonego rozwoju w Politico.

Wirtualny panel poruszył wiele tematów, takich jak Plan Działania na rzecz Gospodarki Cyrkularnej Komisji Europejskiej i jego cele dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów. Johanna Drake zwróciła uwagę, że "musimy nadal być bardziej inteligentni w zakresie innowacji dotyczących opakowań, aby uczynić je bardziej nadającymi się do recyklingu i wielokrotnego użytku". Następnie kontynuowano wymianę poglądów, obejmującą inne tematy związane z projektowaniem opakowań, rolą EPR (Extended Producer Responsibility - rozszerzonej odpowiedzialności producenta), zaangażowaniem konsumentów, wdrożeniem dyrektywy w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych oraz podatkiem od tworzyw sztucznych.

Opakowania w czasach COVID-19

Prelegenci dyskutowali również o tym, w jaki sposób można zachęcać przedsiębiorstwa do działania. Jedną z proponowanych opcji było zachęcenie producentów do określenia momentu zakończenia okresu użytkowania produktu już w fazie projektowania, co mogłoby przyspieszyć przejście na bardziej ekologiczną gospodarkę. W czasie pandemii koronawirusa COVID-19 opakowanie zostało docenione za pełnienie swojej podstawowej roli, a konsumenci otrzymujący zamówienia w domu stali się bardziej świadomi jego istotnej funkcji. Paneliści uznali, że jest to właściwy moment do wspólnej pracy nad znalezieniem innowacyjnych i odpowiednich rozwiązań, które będą odpowiadały rosnącej potrzebie zrównoważonego rozwoju.

Opakowania o wielu funkcjach

Outi Marin, panelista z branży, podkreślił, że "opakowania mają wiele funkcji: chronią zapakowane towary przed uszkodzeniemi i kradzieżą, a także wspierają logistykę. Opakowania odgrywają również znaczącą rolę w sposobie komunikowania się z konsumentem w zakresie treści, ale również poprzez tworzenie interakcji. Ostatecznie najbardziej zrównoważonym opakowaniem jest to, które sprzedaje produkt. Podczas wydarzenia publiczność odpowiedziała na kilka sondaży, które pokazały, że zrównoważone opakowania są potrzebne głównie po to, aby zmniejszyć zużycie surowców. Tu sprawdzi się tektura falista. W jednej z ankiet na pytanie "Co jest potrzebne, aby opakowania były bardziej zrównoważone?" 31% respondentów odpowiedziało, że ograniczenie złożoności materiałów i produktów, 25% wskazało na lepiej funkcjonujący rynek materiałów wtórnych, 21% - ustanowienie obligatoryjnych celów recyklingu, 16% - ograniczenie stosowania niektórych materiałów opakowaniowych do niektórych zastosowań, 7% - lepsze wdrożenie aktualnych reguł.

Tektura falista przykładem dla opakowańa zrównoważonych

W uwagach końcowych Fady Gemayel, prezes FEFCO, podziękował mówcom i organizatorom oraz podsumował debatę, przypominając słuchaczom o wyjątkowych korzyściach płynących z zastosowania opakowań z tektury falistej w kontekście zrównoważonego rozwoju. Jedną z ważnych kwestii, które poruszył, było to, że "tektura falista jest przykładem dla zrównoważonych opakowań, ponieważ jest wykonana średnio w 89% z papieru pochodzącego z recyklingu. Tektura falista jest również aktywnym graczem w dziedzinie biogospodarki". Dodał, że "tektura falista posiada już ugruntowane struktury umożliwiające efektywny recykling, który pozwala na osiągnięcie najwyższego poziomu recyklingu spośród wszystkich materiałów". Na koniec wyraził zadowolenie z faktu, że "instytucje UE uznały potrzebę zrównoważonej gospodarki i cieszymy się, że możemy wspierać ten proces poprzez produkcję naprawdę zrównoważonego produktu".

Debatę można obejrzeć na stronie
https://www.politico.eu/event/future-of-packaging/

Źródło: FEFCO