RDM Group zwiększy produkcję tektury typu GD

18/05/2022
RDM Group zwiększy produkcję tektury typu GD
Grupa RDM podjęła decyzję o zwiększeniu mocy produkcyjnych w zakresie tektury jednostronnie bielonej GD o 200 tys. ton w ciągu najbliższych 3 lat, aby wspierać rozwój swoich klientów, partnerów i rynku.
 
Europejski popyt na tekturę GD wzrastał przez ostatnie 18 miesięcy. Oprócz wpływu pandemii na łańcuch dostaw i związane z tym wyzwania, Grupa RDM uważa, że ten rosnący popyt jest związany ze zmianą czynników strukturalnych, takich jak zastępowanie tworzyw sztucznych, przenoszenie działalności z Dalekiego Wschodu, a także zwiększone wykorzystanie materiałów z recyklingu w opakowaniach.
 
Jednocześnie w Europie zmniejszyły się moce produkcyjne, co spowodowało poważne napięcia w łańcuchu dostaw, a w niektórych przypadkach zakłócenia, co negatywnie wpłynęło na działalność przemysłu opakowaniowego.
 
W tym kontekście Grupa RDM jest zaangażowana we wspieranie rozwoju swoich klientów, partnerów i rynku. Dlatego Grupa podjęła decyzję o zwiększeniu zdolności produkcyjnych tektury GD o maksymalnie 200 tys. ton w ciągu najbliższych 3 lat.
 
Zostanie to osiągnięte poprzez zwiększenie mocy produkcyjnych w istniejących zakładach, w tym w Blendecques, którego ponowne uruchomienie planowane jest na początek 2023 r., a także realokację innych wolumenów produktów dzięki koncepcji wielu zakładów Grupy RDM.
  
Źródło: RDM Group