Recykling papieru i tektury w Europie w dobie Covid-19

28/10/2020
Recykling papieru i tektury w Europie w dobie Covid-19

W dniu 9 października Europejska Rada ds. Recyklingu Papieru (EPRC) zorganizowała briefing prasowy z udziałem ponad 50 dziennikarzy branżowych i przedstawicieli przemysłu, aby przedstawić swoje sprawozdanie monitorujące poziom recyklingu papieru za rok 2019, a szczególności wyjaśnić, w jaki sposób wysiłki europejskiego łańcucha wartości papieru zmierzające do uzyskania 74% wskaźnika recyklingu papieru w roku 2020 przynoszą konkretne rezultaty, pomimo zmieniającego się rynku recyklingu w Europie i skutków kryzysu Covid-19.

Od 2000 r. europejski łańcuch wartości papieru ma 2 główne cele: poprawę recyklingu oraz zwiększenie wysiłków w celu usunięcia przeszkód utrudniających recykling papieru w Europie. W roku 2016, sygnatariusze nowej Europejskiej Deklaracji w sprawie Recylingu Papieru (European Declaration on Paper Recycling) zadeklarowali swoje zobowiązanie do osiągnięcia wskaźnika recyklingu papieru do 2020 r. na poziomie 74%.

W 2019 r. w Europie recyklingowi poddano 72% papieru i tektury. Wprawdzie zbiórka papieru do recyklingu zmniejszyła się o 2,5% w porównaniu do roku 2018 i wyniosła 57,5 ​​mln ton, ale większy spadek odnotowało zużycie papieru i tektury (do 79,8 mln ton). Wskaźnik recyklingu wzrósł zatem z 71,7% w 2018 r. do 72% w 2019 r.

W porównaniu z rokiem bazowym Deklaracji (2015) ilość papieru i tektury zebranych i poddanych recyklingowi zmniejszyła się o 1,6 mln ton.

Recykling a zużycie papieru w Europie w latach 1998-2019 (Monitoring Report 2019, EPRC)

recykling a zużycie papieru w Europie
W Europie przemysł papierniczy stale wykorzytywał papier pochodzący z recyklingu. Spadek zbiórki można wyjaśnić zmniejszeniem chińskiego popytu na papier do recyklingu, zgodnie z decyzją tamtejszych władz, mającą  na celu zmniejszenia uzależnienia od surowców wtórnych pochodzących z krajów trzecich do 2020 r. Chiny wprowadziły również surowe wymagania jakościowe dotyczące importu papier do recyklingu. W rezultacie po raz pierwszy od wielu lat Chiny nie są pierwszym kierunkiem eksportu europejskiego papieru do recyklingu, ale zostały wyprzedzone przez Indie. Także inne kraje, takie jak Turcja i Tajlandia, zwiększyły import papieru do recyklingu z Europy. Całkowity eksport netto papieru do recyklingu poza Europę spadł o 16,2%.

To, czy można osiągnąć docelowy poziom recyklingu 74% do 2020 r. będzie zależało od poziomu zużycia papieru i tektury, na co wpływać będzie rozwój pandemii Covid-19 oraz ogólne spowolnienie gospodarcze. Są nowe możliwości w zakresie recyklingu, ale nie wszystkie z nich będą mogły zostać wdrożone z powodu ekonomicznych konsekwencji Covid-19.

W 2019 r. postępowały zmiany strukturalne we wzorcach konsumpcji papieru: zwiększył się spadek zużycia papieru gazetowego (-6,5%), podczas gdy zużycie papieru i tektury do produkcji opakowań i innych produktów spadło tylko o 0,6%.

Ulrich Leberle, sekretarz EPRC i dyrektor ds. surowców w Cepi, podkreślił wysoką wydajność recyklingu w przemyśle opakowań z papieru i tektury, gdzie już 84,6% papieru i tektury podlega recyklingowi, czyli więcej niż wszystkich innych materiałów opakowaniowych (metal, szkło, plastik). Udział włókien pochodzących z recyklingu w porównaniu z włóknami pierwotnymi rośnie w produktach z papieru i tektury, osiągając obecnie 54%. Recykling w Europie wzrasta, utrzymując włókna w obiegu od konsumpcji do ich recyklingu. Leberle zauważył, że europejscy partnerzy handlowi w zakresie papieru przeznaczonego do recyklingu zmieniają się, ponieważ chiński import spada, podczas gdy Indie, Indonezja i Malezja rekompensują obecnie część tego importu.

Na poziomie ogólnoświatowym Europa jest nadal liderem w zakresie recyklingu papieru, przed Ameryką Północną. Wskaźniki recyklingu papieru w innych regionach świata poprawiają się, ale z niższych poziomów. W Europie włókna papierowe są zużywane średnio 3,6-krotnie, podczas gdy średnia światowa wynosi 2,4.

UE zwiększyła swoje cele w zakresie recyklingu odpadów komunalnych i opakowaniowych; jasne jest, że papier funkcjonujący w łańcuchu jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym osiągnięcie tych celów. Recykling papieru jest przemysłem „Made in Europe”.

Jeśli chodzi o wpływ Covid-19 na przemysł papieru i tektury w 2020 r., produkcja papieru i tektury spadła, ale mniej (-3,2%) niż w większości innych branż wytwórczych, co pokazuje, że wpływ Covid-19 na przemysł papieru i tektury był mniej wyraźny niż w innych sektorach produkcyjnych ze względu na wewnętrzną odporność naszego sektora, a w przypadku opakowań z papieru i tektury produkcja wzrosła nawet o 10% w ciągu pierwszego kwartału 2020 r.

Podczas dyskusji Q&A uczestnicy omówili również wpływ chińskiego zakazu importu odpadów na europejski rynek recyklingu, udział włókien pochodzących z recyklingu z każdego źródła (gospodarstwa domowe, handel / przemysł, biuro), wpływ zamknięcia niektórych sortowni na początku 2020 r. z powodu pandemii Covid-19, a także wpływ handlu elektronicznego pod kątem dostępności papieru do recyklingu.

Pełne nagranie z webinaru można obejrzeć tutaj >>

Raport EPRC za rok 2019 można pobrać tutaj >>