Rosnący popyt na zrównoważone opakowania wspiera stały wzrost wolumenu Grupy VPK

15/06/2022
Rosnący popyt na zrównoważone opakowania wspiera stały wzrost wolumenu Grupy VPK

W 2021 r. obroty Grupy VPK osiągnęły 1,75 mld euro, co stanowi imponujący 28% wzrost w porównaniu do roku poprzedniego. Maszyny papiernicze grupy przetwarzają 1,4 miliona ton makulatury. Ze względu na presję inflacyjną wzrost EBITDA został ograniczony do 7%, do 212 mln euro. Zysk operacyjny netto pozostał stabilny na poziomie 88 mln euro. Rok 2022 charakteryzuje się również znacznym wzrostem kosztów surowców oraz energii.   

Kluczowe wydarzenia w 2021 r. obejmowały ożywienie wolumenu po pandemii Covid oraz ciągły strukturalny wzrost popytu na zrównoważone opakowania. Stopniowo rosły również koszty głównych surowców (papier i skrobia), a od września nastąpił szybki wzrost kosztów energii, który utrzymywał się jeszcze silniej w pierwszej połowie 2022 roku. Ostatnie przejęcia zostały pomyślnie zintegrowane i wniosły większy niż oczekiwano wkład w solidne zyski grupy w 2021 roku. To kolejny niezwykły rok, z wieloma wyzwaniami. 
 

Opakowania z tektury falistej i litej

W ubiegłym roku VPK zainwestowało w dalszą integrację zakładów i rozszerzenie swojej obecności w Europie. Obejmowało to m.in. oddanie do użytku zupełnie nowego zakładu przetwórstwa tektury falistej w Brzegu, pod Wrocławiem. Ta poważna inwestycja, wraz z dwoma innymi zakładami produkcyjnymi w Polsce, pozwalająca dostarczać nowe rozwiązania w zakresie opakowań z tektury falistej oraz obsługiwać coraz większą liczbę klientów w tej części Europy. 

Przejęcia grupy w Wielkiej Brytanii i Francji w 2020 roku zostały pomyślnie zintegrowane. Obecność firmy w Wielkiej Brytanii została dodatkowo powiększona dzięki zakładom produkcyjnym Encase Ltd. Wzmocniono również zasięg  geograficzny VPK we Francji, w regionie Lyon z Viallon. 

Tuby i tuleje

W 2021 Corex, oddział grupy produkujący tekturę tulejową i opakowania z tektury tulejowej, rozwijał swoją wiodącą pozycję na rynku. Przejęcie znanego przetwórcy tub w Finlandii powiększyło również jego sieć w regionie skandynawskim, gdzie Corex posiada obecnie pięć zakładów przetwórczych. 

Oprócz szerokiej gamy tulei przemysłowych, Corex nadal koncentruje się również na rozwijającym się segmencie tub opakowaniowych zorientowanych na potrzeby  konsumenta. Oferując ogromną liczbę opcji drukowania, różne długości i średnice, Corex Consumer Packaging poszerza swoje portfolio produktów jako główny producent tej części rynku.

VPK Paper Normandia

W czerwcu 2021 r. Grupa VPK zgodziła się na przejęcie istniejących 75 ha terenu przemysłowego w Alizay (Francja) w celu przekształcenia go w centrum zrównoważonego rozwoju w gospodarce o obiegu zamkniętym. Projekt przyczyni się do ekologicznego, gospodarczego i przemysłowego rozwoju regionów Normandii i Paryża. 

Istniejąca maszyna papiernicza zostanie przekształcona w jednostkę produkującą makulaturę do tektury falistej o rocznej zdolności produkcyjnej 450 000 ton.  

Uruchomienie zaplanowano na pierwszy kwartał 2023 r. Nowa fabryka, w synergii z dwoma innymi zakładami papieru VPK we Francji, będzie produkować ponad 1 000 000 ton makulatury rocznie.   

Projekt związany z Alizay wpłynie znacząco na rozwój Grupy VPK i pozwoli przetwarzać nie mniej niż 2 mln ton papieru rocznie. 

Ponadto na miejscu uruchomiona zostanie również tekturnica, której zadaniem będzie produkcja innowacyjnej tektury falistej typu „Z-fold”. Technologia ta umożliwia tworzenie opakowań ochronnych dopasowanych do rozmiarów odpowiednich dla rynku e-commerce, przy jednoczesnej eliminacji nadmiernego pakowania i obniżeniu kosztów logistycznych. 

Alizay przyczyni się również do realizacji celów VPK w obszarze zrównoważonego rozwoju. Na terenie zakładu znajduje się jednostka kogeneracyjna na biomasę, a instalacja uzdatniania wody będzie wytwarzać bezwęglową energię, wykorzystywaną w procesie produkcji papieru. 

Zakład będzie również przetwarzał rocznie 250 000 ton drewna z produktów ubocznych przemysłu drzewnego i surowca pod koniec jego cyklu życia w celu produkcji peletu drzewnego. Pelety te będą z kolei wykorzystywane do wytwarzania pary wolnej w fabrykach tektury falistej VPK we Francji, Holandii i Belgii.

Patrząc w przyszłość

Strategia grupy opakowaniowej charakteryzuje się silną, długoterminową wizją i ciągłymi wysiłkami na rzecz osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, zarówno pod względem ekonomicznym, jak i ekologicznym.  

Ciągły wzrost kosztów surowców i energii w pierwszym kwartale 2022 roku wywiera ogromną presję na marże. Pomimo wyzwań, przed którymi dziś stoimy, zapotrzebowanie na zrównoważone i ochronne opakowania wciąż rośnie. Odnawialność i możliwość recyklingu papieru są atrakcyjnymi cechami środowiskowymi dla konsumentów i będą nadal zwiększać popyt na opakowania z tektury falistej. Grupa VPK spodziewa się zatem dalszego wzrostu we wszystkich segmentach, w których działa. 

Jako firma kontynuujemy także prace nad transformacją energetyczną, ograniczając i dekarbonizując zużycie energii poprzez systematyczne przechodzenie na biomasę, kogenerację i efektywne wykorzystanie ciepła odpadowego w naszych zakładach. 

Źródło: VPK