Rozwiązania cyrkularne Metsä Board na targach FachPack 2024

26/06/2024
Rozwiązania cyrkularne Metsä Board na targach FachPack 2024

W dniach 24-26 września 2024 roku Metsä Board zaprezentuje swoją ofertę lekkich tektur premium oraz usług 360 Services na targach FachPack, hala 4A, stoisko 116. Jako wiodący europejski dostawca tektur z włókien pierwotnych, Metsä Board, spółka należąca do Metsä Group, skupia swoją uwagę na opakowaniach dostosowanych do gospodarki o obiegu zamkniętym, efektywnym wykorzystywaniu materiałów i rozwiązaniach zmniejszających ślad węglowy opakowań.

Odwiedzający targi FachPack będą mogli zapoznać się z szerokim zakresem zastosowań opakowaniowych tektury z barierą dyspersyjną Metsä Board, która nadaje się do recyklingu i kompostowania. Zastosowanie tej tektury może zmniejszyć zużycie plastiku – na przykład w zastosowaniach wrażliwych, takich jak suche produkty spożywcze, dania na wynos, wyroby cukiernicze i mrożonki. Zaprezentowane zostaną również najwyższej jakości tektury lite i białe kraftlinery Metsä Board. Dzięki ich niskiej gramaturze i dużej wytrzymałości można poprawić efektywność gospodarowania zasobami i obniżyć zużycie materiałów.

Metsä Board zaprasza odwiedzających targi FachPack do swojego stoiska, aby porozmawiać o rozwiązaniach dla ich własnych wyzwań związanych z opakowaniami oraz o wpływie, jaki ma wybór materiałów i opakowań, na środowisko. Metsä Board przedstawi także badanie, zweryfikowane przez niezależne ciało, pokazujące, w jaki sposób przejście na zoptymalizowane gatunki tektury z włókien pierwotnych może zmniejszyć ślad węglowy opakowań farmaceutycznych o 60 procent.

Spółka przedstawi ponadto swoje niedawno zakończone projekty inwestycyjne w zakładach w Husum i Kemi. Zwiększone moce produkcji tektury litej w zakładzie w Husum i białego kraftlinera w zakładzie w Kemi podkreślają zaangażowanie Metsä Board w efektywne gospodarowanie zasobami do produkcji tektury i dodatkowo wzmacniają pozycję firmy jako wiodącego europejskiego producenta tektury litej i białego kraftlinera. Dzięki tym inwestycjom Metsä Board jest dobrze przygotowana do zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na materiały opakowaniowe na bazie włókien i wspierania swoich klientów, oferując wysokiej jakości rozwiązania opakowaniowe.

Fot.: Metsä Board