Rynek chemii dla branży papierniczej w Indonezji

05/02/2015
Rynek chemii dla branży papierniczej

Według ostatnio opublikowanego raportu „Indonesia Pulp and Paper Chemicals Market Forecast& Opportunities, 2020" dostarczonego przez TechSci Research, skumulowany roczny wskaźnik wzrostu rynku pulpy oraz chemii papierowej w Indonezji będzie zwiększał się do około 12% w latach 2014­-20. Te specjalne chemikalia używane są do obróbki pulpy oraz włókien używanych do produkcji różnorakich rodzajów papieru. Substancje te wspomagają produkcję krótkich i długich włókien drzewnych, wybielanie pulpy aż do otrzymania neutralnego koloru oraz do wzmacniania papieru i nadawania mu specjalnych właściwości. Indonezja pozostaje czołowym rynkiem pulpy oraz chemii papierowej na świecie, a zapotrzebowanie na jej produkty pochodzi zarówno z ich własnego kraju jak również z innych krajów Azji np. z Chin.

Postępujący wzrost zapotrzebowania na chusteczki, papier do pisania czy drukowania, torby na zakupy, opakowania na jedzenie oraz kartony napędzaja zapotrzebowanie na pulpę i chemię papierniczą w kraju. W wyniku tego, najwięksi gracze produkujący ten surowiec, tacy jak Asia Pulp and Paper (APP) czy Asia Pacific Resources International Limited (APRIL) skupiają się na wykorzystywaniu możliwości rozwoju, który oferuje Indonezja. Raport ujawnia, iż Sumatra oraz Java są kluczowymi regionami, gdzie zapotrzebowanie na pulpę i chemię papierniczą jest najwyższe z powodu olbrzymiej ilości działających w tych regionach fabryk. Znaczące rezerwy lasów na Javie i Sumatrze także przyczyniają się do tego, iż rejony te są atrakcyjne pod kątem inwestycji w przemysł papierniczy.

- Indonezja jest w początkowym etapie stawania się jednym z większych rynków pulpy i chemii papierowej, co spowodowane jest zwiększającymi się inwestycjami rządowymi, zwiększonemu zapotrzebowaniu na papier graficzny oraz rosnącej zdolności produkcyjnej wystarczającej by sprostać zapotrzebowaniu zarówno na rynku krajowym jak i międzynarodowym. Jednakże, rosnące wykorzystywanie urządzeń wyposażonych w wyświetlacze cyfrowe prawdopodobnie zmniejszy użyteczność papieru, co z kolei będzie miało wpływ na konsumpcję pulpy i chemii papierniczej zarówno w samej Indonezji jak na całym świecie w ciągu następnej dekady - ­ mówi Karan Chechi, Dyrektor Rozwoju TechSci Research.

Kategoria: