Rynek opakowań do żywności i napojów

15/06/2020
Rynek opakowań do żywności i napojów
Z szacunków Polskiej Izby Opakowań  wynika, iż w opakowaniach żywności i napojów oraz dodatków do żywności, dominują tworzywa sztuczne. Zarówno „tradycyjne” (ropopochodne) jak i coraz częściej otrzymywane z biosurowców. Choć to jeszcze śladowe wielkości. PIO szacuje, iż opakowania z tworzyw sztucznych stanowią ok. 42% wszystkich opakowań, w które pakowana jest żywność i napoje (szerzej produkty spożywcze). W opakowania z tworzyw sztucznych pakowane są najczęściej mięsa, wędliny, mleko i przetwory mleczne, sery, śmietana, jogurty itp. Duży udział posiadają opakowania do wody i olejów jadalnych. Do opakowań z tworzyw sztucznych zaliczamy także szeroko użytkowane opakowania wielomateriałowe firmy.

Trzeba także uwzględnić opakowania z folii, popularne foliówki, które pomimo wprowadzonych „ograniczeń” zniechęcających do ich stosowania, są bardzo często używane do pakowania „luzem” owoców, warzyw, ryb, mięsa, wędlin. Dotyczy to w szczególności sklepów osiedlowych.

Drugą pozycję zajmują opakowania z papieru i tektury (ok. 26%). W opakowania z papieru i tektury najczęściej pakujemy wyroby cukiernicze, słodycze (ciastka, czekolady), rozliczne przyprawy, pizzę oraz produkty sypkie jak cukier, mąka, kasze, ryż i inne. Coraz częściej w torebki papierowe pakowane jest pieczywo (sklepy osiedlowe). Powszechnie w małym „handlu” używany jest papier do pakowania wędlin i serów w porcjach zamawianych przez klienta. Torby papierowe, jako opakowanie „zbiorcze” dla zakupionych produktów spożywczych, coraz częściej „wypierają” torby „plastikowe”. Herbaty z reguły pakowane są w opakowania z papieru i tektury. Dotyczy to, choć w mniejszym stopniu, także kawy.

Trzecie miejsce wśród opakowań żywności (16%) zajmują opakowania szklane. Znaczącym jest udział opakowań do alkoholi, a także różnego rodzaju słoików do pakowania przetworów owocowych, soków.  Większość opakowań stanowi integralną część rynkowego  produktu, rzadziej występuje jako samoistny produkt rynkowy, zauważalny wyjątek stanowią słoiki szklane kupowane przez gospodynie domowe „pod przetwory”. Warto wspomnieć, iż rocznie na te cele produkuje się ok. 3 mln sztuk słoików i słoi szklanych. Z zasady dżemy, musztardy, tarty chrzan i inne pakowane są w opakowania szklane.

Czwartą pozycję (ok. 13%) zajmują opakowania metalowe. Znaczący udział mają w tej grupie opakowania napojów (puszki) oraz opakowania dla ryb i przetworów rybnych. Opakowania metalowe wykorzystywane są do pakowania przetworów warzywnych (sałatki), kukurydzy, groszku, a także przetworów mięsnych.

Ok. 3% to opakowania z innych materiałów, a w szczególności z drewna i tekstyliów.

​Wg danych Izby, relacje na rynku europejskim są podobne, co wynika z „podobieństwa” rynku polskiego i rynków w Europie. W ostatnich 12-15 latach struktura rynku opakowań w Polsce dostosowała się do struktury w rozwiniętych krajach Europy. Jedynie w Niemczech można zauważyć nieco większy udział opakowań z tworzyw sztucznych dla przemysłu spożywczego o ok. 2% oraz szklanych o ok. 1%.

Wpływ koronawirusa COVID-19 na rynek opakowań spożywczych

- Z posiadanych informacji i własnych analiz możemy zaobserwować zjawisko znacznego zwiększenia w warunkach COVID-19, udziału w rynku opakowań, opakowań dla przemysłu spożywczego o ok. 10-12%, dla farmacji o ok. 3% oraz dla przemysłu kosmetycznego i środków higieny i ochrony osobistej o ok. 2%.  Wynika to ze znaczącego (o ok. 15%)  zmniejszenia udziału w sprzedaży opakowań dla wyrobów przemysłowych jak AGD, RTV, farby, chemia gospodarcza, co jest spowodowane wstrzymaniem produkcji przez te działy gospodarki. Po „odmrożeniu” gospodarki sytuacja powinna wrócić do „normy”, a więc: opakowania żywności i napojów będą stanowić  ok. 62%, opakowania dla wyrobów przemysłowych i środków technicznych ok. 25%, opakowania dla przemysłu farmaceutycznego ok. 7% opakowania dla przemysłu kosmetycznego ok. 6% - mówi Wacław Wasiak, dyrektor Polskiej Izby Opakowań.

Źródło: Polska Izba Opakowań