Rynek papierów higienicznych i opakowaniowych w dobie COVID-19

11/02/2021
rynek papierów higienicznych i opakowaniowych

Rosnący popyt na opakowania papierowe i artykuły higieniczne w czasie pandemii COVID-19 wpływa na ogólne zużycie papieru i tektury - informuje Europejska Konfederacja Przemysłu Papierniczego (Cepi).

Pomimo spowolnienia europejskiej gospodarki i ograniczeń sanitarnych większość papierni w roku 2020 działała bez zakłóceń; nawet jeśli niektóre działały na mniejszych obrotach z powodu niższego poziomu zapotrzebowania.

Według wstępnych danych popyt na papier i tekturę opakowaniową w 2020 r. nadal rósł, zwłaszcza w przypadku materiałów stosowanych do opakowań transportowych i pudeł z tektury falistej, które skorzystały na boomie e-commerce związanym z kryzysem sanitarnym.

Szacuje się, że produkcja gatunków papierów opakowaniowych wzrosła o 2,1% w porównaniu z rokiem 2019. Są one niezbędne do transportu i dostarczania zapasów, takich jak leki czy żywność. Na niezmienionym poziomie pozostała produkcja tektury i innych tektur opakowaniowych - wykorzystywanych głównie do opakowań detalicznych - oraz produkcja klas opakowaniowych - używanych do produkcji toreb papierowych.

Krajowy popyt na papiery higieniczne w 2020 roku był stosunkowo dobry, pomimo ograniczeń dotyczących COVID-19 wpływających na rynki "away-from-home". Papiery i produkty higieniczne mają istotne znaczenie dla obywateli i oferują najbezpieczniejszą opcję, zwłaszcza w zakresie wdrażania zaleceń wydanych przez rządy krajowe i Światową Organizację Zdrowia (WHO). Produkcja papieru do użytku sanitarnego i domowego wzrosła o 1,9% w porównaniu z rokiem 2019.

- Priorytetem europejskiego przemysłu celulozowo-papierniczego w 2020 r. było zapewnienie obywatelom UE dostępu do produktów potrzebnych im do celów higienicznych, zdrowotnych i spożywczych. Nieustannie współpracujemy z innymi branżami w całym łańcuchu wartości, aby zagwarantować obywatelom bezpieczeństwo dostaw. Nasze dane branżowe pokazują teraz, że kryzys i okresowe blokady przyspieszyły zmiany wzorców konsumpcji i będą miały długotrwały wpływ na rynki - skomentował Jori Ringman, dyrektor generalny Cepi.

Ogólna konsumpcja papieru i tektury została dotknięta recesją gospodarczą i spadła o 6,6%. Europejski PKB spadł o 7,4% w 2020 r., po wzrościę + 1,6% w 2019 r. Produkcja papieru i tektury w krajach członkowskich Cepi spadła o 5,0% w 2020 r. W porównaniu z rokiem poprzednim, głównie z powodu pandemii COVID-19 wpływającej na globalny popyt.

Pandemia przyspieszyła również strukturalny spadek produkcji papierów graficznych. Ogólna produkcja gatunków graficznych spadła o ponad 18,0%. Produkcja papieru gazetowego oraz papier do druku i pisania spadła odpowiednio o 20,5% i 18,4%. Popyt ze strony wydawców, biur i druków komercyjnych spadł dramatycznie. Zapowiedziano stałe zamykanie papierni lub przebudowę maszyn, aby dostosować się do sytuacji.

Zużycie papieru do recyklingu przez firmy papiernicze na obszarze Cepi spadło o 2,1% w porównaniu do poziomu z 2019 roku. Pandemia wpłynęła na dostępność i jakość papieru do recyklingu w 2020 r. 96% europejskiego papieru przeznaczonego do recyklingu jest dostarczanych na rynek krajowy. Eksport spadł o 8,4% - według wstępnych statystyk Cepi.