Rynek papieru i tektury w roku 2017

08/08/2018
Rynek papieru i tektury w roku 2017

Najnowsze dane rynkowe wskazują na wysoką wydajność europejskiego przemysłu celulozowo-papierniczego w 2017 roku.

CEPI, europejskie stowarzyszenie reprezentujące przemysł celulozowo-papierniczy, opublikowało coroczny przegląd rynku i przemysłu za rok 2017, który potwierdza, pomimo trudnego globalnego otoczenia, dobre wyniki przemysłu papierniczego w Europie.

- Dane z 2017 r. pokazują, że europejski przemysł celulozowo-papierniczy osiąga fenomenalne obroty. Niezależnie od tego, czy chodzi o produkcję, wartość dodaną czy eksport, wszystkie kluczowe wskaźniki są pozytywne. Obecny poziom inwestycji, obserwowany od 2005 r., świadczy o sile przemysłu i przyspieszeniu jego transformacji – powiedziała Sylvain Lhôte, Dyrektor Generalny CEPI.

Najnowsze dane dobrze wróżą ambitnemu programowi inwestycji w branży. W 2017 roku odnotowano 7,5 procentowy wzrost inwestycji w stosunku do roku 2016, osiągając poziom ponad 5 mld euro, co jest zgodne z założeniami transformacji branży zawartymi w planie inwestycyjnym do roku 2050.

Zużycie papieru wzrosło o 0,5%, co stanowi istotny wzrost w stosunku do wcześniejszych trendów. Podobnie produkcja papieru i tektury wzrosła o 1,5% w porównaniu z 2016 r., korzystając z lepszego otoczenia gospodarczego i warunków sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi.

Eksport był szczególnie silny i wzrósł o 5,2% w porównaniu do 2016 r., co jest warte uwagi w kontekście rosnących międzynarodowych napięć w handlu.

Podobnie przemysł pokazał siłę, jeśli chodzi o recykling papieru. Pomimo wprowadzenia w 2017 r. chińskich ograniczeń w zakresie importu odpadów, stopa recyklingu papieru i tektury wzrosła do poziomu 72,3%, czyli o 1,4% w porównaniu z rokiem 2016.

Pełen raport CEPI można pobrać TUTAJ>>