Silna sprzedaż i wysoka rentowność Arctic Paper w 3. kwartale 2022

08/11/2022
Silna sprzedaż i wysoka rentowność Arctic Paper w 3. kwartale 2022

Grupa Arctic Paper zaprezentowała wyniki finansowe za 3 kwartał roku 2022. Grupa osiągnęła przychody na historycznie najwyższym poziomie i dobre wyniki zarówno w segmencie celulozy, jak i papieru oraz rekordowo silny bilans - wskaźnik dług netto / EBITDA wyniósł -0,22. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w III kw. wzrosły do 1 402,1 mln PLN (300 mln EUR). EBITDA w III kw. wyniosła 298,2 mln PLN (63,8 mln EUR). EBIT III kw. wyniósł 259,6 mln PLN (55,5 mln EUR), a zysk netto 281,5 mln PLN (60,2 mln EUR). Zysk netto na akcję wyniósł 3,20 PLN (0,69 EUR). 

Wybrane dane finansowe – Grupa Arctic Paper i Arctic Paper (segment produkcji papieru)

Wybrane dane finansowe – Grupa Arctic Paper i Arctic Paper (segment produkcji papieru)

Grupę Arctic Papier tworzą Arctic Paper S.A. (spółka holdingowa), papiernie Arctic Paper (segment papieru) i producent celulozy Rottneros AB, w którym Arctic Paper S.A. posiada 51 proc. udziałów. Zysk netto na akcję: zysk netto segmentu papieru plus 51% zysku netto Rottneros podzielone przez liczbę akcji.

Komentarz Michała Jarczyńskiego, CEO Arctic Paper S.A.:

Trzeci kwartał 2022 roku był kolejnym mocnym kwartałem, ze sprzedażą na historycznie najwyższym poziomie i stabilnymi wynikami. Przychody Arctic Paper wzrosły o 58 proc. w porównaniu z III kwartałem ubiegłego roku, do 1 402,1 mln PLN (889,7 mln PLN). Wynik EBITDA został potrojony, do 298,2 mln PLN (102,1 mln PLN). Podobnie jak w drugim kwartale, do dobrych wyników przyczyniły się zarówno segment celulozy, jak i papieru. Nasza pozycja finansowa pozostaje solidna: wskaźnik dług netto/EBITDA Arctic Paper osiągnął na koniec okresu -0,22 (0,66), co odpowiada długowi netto w wysokości -199,6 mln PLN (186,6 mln PLN).

Sprzedaż segmentu papieru wzrosła o 62 proc., do 1 042,1 mln PLN (645,0 mln PLN) przy EBITDA na poziomie 205,7 mln PLN (46,3 mln PLN). Nasza marża pozostała na wysokim poziomie, ale wpłynęły na nią wyższe koszty surowców, energii i transportu. W związku z tym, po zakończeniu okresu, wprowadziliśmy kolejną podwyżkę cen. Wszystkie trzy papiernie nadal pracowały na bardzo wysokim poziomie wykorzystania mocy produkcyjnych, osiągającym w tym okresie 96 procent, po drobnych przestojach remontowych. Sprzedaż za ten okres wyniosła 168.000 ton (169.000 ton) i nadal skutecznie zarządzaliśmy asortymentem w celu optymalizacji wartości produkcji.

W segmencie celulozy - Rottneros - przychody za trzeci kwartał wzrosły o 41 proc., do 806 mln SEK (570 mln SEK) przy wyniku EBITDA na poziomie 233 mln SEK (130 mln SEK). Produkcja w tym okresie wzrosła do 96 000 ton (92 000 ton). Rottneros zdecydował o zaprzestaniu produkcji jednego z gatunków celulozy mechanicznej - celulozy drzewnej. Koszt zamknięcia linii ma wynieść 60 mln SEK. Jednocześnie Rottneros planuje zainwestować 160 - 200 mln SEK w celu znacznego zwiększenia mocy i produkcji na linii CTMP (celulozy chemotermomechanicznej).

W przypadku segmentu opakowań, wolumeny nieznacznie spadły w omawianym okresie zgodnie z naszą ambicją maksymalizacji produkcji pod względem osiąganego zysku na tonę i wyniosły 16 000 ton w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.

Stabilna pozycja Grupy na rynku energetycznym jest warunkiem koniecznym dla osiągania tak dobrych wyników. Arctic Paper, uruchamiając we wrześniu nowy kocioł wielopaliwowy w Munkedal, wykonał ważny krok w kierunku samowystarczalności energetycznej, ograniczenia emisji CO2 i gospodarki o obiegu zamkniętym. Kocioł na biomasę zapewni papierni kolejne stabilne źródło energii w konkurencyjnej cenie. Projekty energetyczne przebiegają zgodnie z planem - powołaliśmy business developera, który koordynuje działania Grupy w tym zakresie.

Podczas gdy nasza działalność biznesowa ustanawia nowe rekordy, środowisko makroekonomiczne jest bardziej niepewne niż kiedykolwiek. Jesteśmy przygotowani na okres, w którym zarówno nasi klienci, jak i ogólny popyt, mogą być poważnie dotknięci inflacją kosztów i rosnącymi cenami energii. Spodziewam się rekordowych wyników Grupy w 2022 roku. Mimo że nadal ze spokojem i pewnością patrzymy w najbliższą przyszłość, jesteśmy jednocześnie dobrze przygotowani - dzięki silnemu bilansowi - na bardziej burzliwe czasy, które mogą nastąpić, jak również na nadchodzące planowane inwestycje.