Smurfit Kappa przejmuje fabrykę papieru w Holandii

05/06/2018
reparenco smurfit kappa

Firma Smurfit Kappa Group za blisko 460 mln euro nabyła holenderską firmę Reparenco, zajmującą się produkcją papieru i recyklingiem.

Reparenco prowadzi w Holandii fabrykę papieru obsługującą dwa urządzenia o łącznej wydajności 675 000 ton wraz z 750 000 ton odzyskiwanych włókien. Firma Reparenco zatrudnia 315 osób, posiada 189 mln euro aktywów brutto i wygenerowała zysk EBITDA wynoszący 41 mln euro w okresie 12 miesięcy do kwietnia 2018 roku. W tym czasie firma stale zwiększała produkcję.

Przejęcie stanowi wielokrotność transakcji wynoszącą 6.4 oczekiwanego zysku EBITDA na rok 2018 dla Reparenco w wysokości 72 mln euro.

Oczekuje się, że silne strategiczne dopasowanie Reparenco do SKG przyniesie w nabliższym czasie istotne synergie w wielu dziedzinach, w tym zwiększoną integrację w zakresie tektury na opakowania i działań recyklingowych w Grupie.

Opłata za przejęcie zostanie pokryta z istniejących zasobów Grupy. Oczekuje się, że Transakcja zostanie sfinalizowana w ciągu czterech do sześciu tygodni, z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków finalizacji, oraz korekt i zgody organu regulacyjnego.

Najważniejsze informacje dotyczące transakcji

  • Przyspiesza realizację celów strategicznych SKG w ramach planu średniookresowego Grupy;

  • Zapewni zysk EBITDA, dzień 1, bez ryzyka rozruchu;

  • Nabycie fabryki papieru o wydajności 675 000 ton w głównym regionie operacyjnym SKG w Europie;

  • Zakład obejmuje dwa urządzenia o wydajności 405 000 ton przetworzonej tektury opakowaniowej i 270 000 ton papieru graficznego (z możliwością przetworzenia na tekturę opakowaniową);

  • Fabryka prowadzi działania obejmujące 750 000 ton odzyskanych włókien; oraz

  • Wzmacnia integrację SKG w zakresie papieru - w Europie obecnie Grupie brakuje 700 000 ton tektury opakowaniowej uzyskanej w procesie recyklingu.

- Mamy przyjemność poinformować o zawarciu umowy nabycia Reparenco skutecznie kończąc proces, który rozpoczął się 1 lutego bieżącego roku. Nabycie Reparenco stanowi uzupełnienie naszej aktualnej działalności; wzmacnia nasz zintegrowany model biznesowy; i przyspiesza realizację głównego elementu naszego planu średniookresowego  - powiedział Tony Smurfit, dyrektor generalny Smurfit Kappa. - Witamy wszystkich pracowników Reparenco w Smurfit Kappa. Wierzymy, że między naszymi przedsiębiorstwami istnieje silne dopasowanie kulturowe i że razem będziemy generować wartości w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej dla wszystkich naszych interesariuszy.