Stabilne wyniki Grupy VPK za rok 2023

02/07/2024
Stabilne wyniki Grupy VPK za 2023 rok

Grupa VPK osiągnęła stabilne wyniki w 2023 roku. Dzięki zintegrowanemu modelowi biznesowemu, zróżnicowanemu portfolio produktów i silnej bazie klientów, Grupa zwinnie dostosowała się do dynamiki rynku strategicznie inwestując w projekty wspierające jej przyszłość.

 

Reakcja na zmiany rynkowe

W 2023 roku Grupa VPK z powodzeniem dostosowała się do dynamicznego otoczenia rynkowego. Mimo, że wydatki konsumentów zmieniały się, a popyt na opakowania z tektury falistej spadł po silnych latach pandemicznych, strategicznie zarządzaliśmy naszymi inwestycjami. Wolumeny zmniejszyły się o 4%, zgodnie z szerszymi trendami rynkowymi. W połączeniu z niższymi cenami energii spowodowało to spadek cen papieru, przy jednoczesnym wzroście kosztów inflacyjnych. Dzięki naszym strategicznym decyzjom, Grupa VPK utrzymała swoją silną pozycję i wykazała się odpornością na zmienne otoczenie biznesowe.

Przejęcia strategiczne

Grupa VPK w 2023 roku wzmocniła swoją pozycję dzięki kilku strategicznym przejęciom. W segmencie opakowań z tektury falistej Grupa po raz pierwszy weszła na rynek włoski z większościowym udziałem w Zetacarton, firmie produkującej opakowania typu fanfold i big-box. Ponadto VPK nabyła udziały w Ribble, będącym brytyjskim liderem na rynku produktów fanfold. Inicjatywy te jeszcze bardziej rozszerzają zasięg geograficzny gamy produktów fit2size®. Dział tub i tulei, Corex, rozszerzył swoją sieć poprzez przejęcie Arteche Paper w Portugalii i Hiszpanii, jeszcze bardziej wzmacniając swoje możliwości i pozycję rynkową. W styczniu 2024 r. ogłoszono utworzenie spółki joint venture z IEMME srl, włoską firmą produkującą tekturę falistą, co jeszcze bardziej wzmocniło obecność Grupy VPK we Włoszech.

 

Pomyślne uruchomienie maszyny papierniczej w Alizay

Wraz z przekształceniem zakładu przemysłowego w Alizay w centrum zrównoważonego rozwoju, Grupa VPK pozostaje zaangażowana w innowacyjne i ochronne opakowania dostosowane do potrzeb handlu elektronicznego. Przekształcona maszyna papiernicza została pomyślnie uruchomiona, dodając dodatkową roczną zdolność produkcyjną w wysokości 550 000 ton papieru z recyklingu do produkcji tektury falistej. Centrum Alizay realizuje silną koncepcję obiegu zamkniętego, wykorzystując makulaturę transportowaną z Paryża drogą rzeczną, minimalizując w ten sposób emisję CO2. Kocioł na biomasę i stacja uzdatniania wody generują zieloną energię, która jest wykorzystywana w procesie produkcji papieru. Dzięki zintegrowanemu modelowi VPK, dodatkowa produkcja papieru w Alizay znajdzie rynki zbytu w zakładach przetwórstwa opakowań VPK we Francji i Wielkiej Brytanii.

Wyniki finansowe za 2023 rok

W 2023 r. Grupa VPK osiągnęła roczną sprzedaż w wysokości 1,8 mld euro, co oznacza spadek o 15% z powodu zmniejszonych wydatków konsumenckich i obniżek cen tektury falistej. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (EBITDA) osiągnęły 265 mln euro. Zainwestowano 122 mln euro w kluczowe inicjatywy w zakresie zrównoważonego rozwoju, ukończenie przebudowy papierni w Normandii i uruchomienie segmentu tektury falistej fanfold. Pomimo niestabilnych warunków rynkowych, z powodzeniem zintegrowano kilka nowych firm.

Patrząc w przyszłość: wzrost i ekologia

Grupa VPK nadal koncentruje się na zrównoważonym rozwoju i umacnianiu swojej pozycji rynkowej. Odnawialność energii i możliwość recyklingu papieru sprawiają, że produkty są atrakcyjne dla konsumentów opakowań. Grupa kontynuuje transformację energetyczną, przechodząc na biomasę, kogenerację i efektywne wykorzystanie odzyskiwanego ciepła. Wyniki i wzrost są napędzane przez zmotywowane zespoły, przemyślane inwestycje, integrację pionową i dywersyfikację oferty produktowej. Dzięki silnemu naciskowi na produktywność, wydajność oraz koncentrację na kliencie, Grupa jest dobrze przygotowana do dostarczania wysokiej jakości, innowacyjnych usług swoim klientom. Grupa VPK jest gotowa stawić czoła przyszłym wyzwaniom i wpłynąć znacząco na dalszy zrównoważony rozwój.