Stora Enso finalizuje sprzedaż papierni Nymölla na rzecz Sylvamo

02/01/2023
Stora Enso finalizuje sprzedaż papierni Nymölla na rzecz Sylvamo
Stora Enso zakończyła sprzedaż swojej papierni Nymölla w Szwecji oraz wszystkich powiązanych aktywów na rzecz Sylvamo z siedzibą w USA, globalnego producenta papieru niepowlekanego. Zbycie ogłoszone 15 września 2022 roku zostało zamknięte po uzyskaniu zgód regulacyjnych. Wartość transakcji wynosi około 150 milionów euro.
 
Zdolność produkcyjna zakładu Nymölla wynosi 485 000 ton metrycznych niepowlekanych papierów biurowych bezdrzewnych, z Multicopy jako wiodącą marką papieru. W oparciu o dane z 2021 roku, oczekuje się, że zbycie zmniejszy roczną sprzedaż Stora Enso o około 290 milionów euro. Z zastrzeżeniem korekt w dniu zamknięcia, Stora Enso zaksięguje jednorazową stratę ze zbycia w wysokości około 25 mln EUR (w tym korekty z tytułu przeliczenia walut) w swoim zysku operacyjnym według MSSF w pierwszym kwartale 2023 roku, jako pozycję wpływającą na porównywalność.
 
Transakcja ta jest częścią wcześniej ogłoszonego planu zbycia czterech z pięciu zakładów produkcyjnych Stora Enso zajmujących się produkcją papieru. Zgodnie ze swoją strategią, Stora Enso skupia się na długoterminowym potencjale wzrostu dla swoich produktów odnawialnych w zakresie opakowań, rozwiązań budowlanych i innowacji w zakresie biomateriałów.
 
Proces dezinwestycji jest kontynuowany dla pozostałych zakładów papierniczych w Hylte i Anjala, bez ustalonego terminu zakończenia. Proces ten nie ma bezpośredniego wpływu na działalność papierniczą Stora Enso, która nadal obsługuje swoich klientów.
 
Sylvamo jest globalną firmą papierniczą posiadającą fabryki w Europie, Ameryce Łacińskiej i Ameryce Północnej. Sylvamo zatrudnia ponad 7 500 osób. Sprzedaż netto za rok 2021 wyniosła 3,5 miliarda dolarów.