Stora Enso konsoliduje produkcję w Finlandii

12/11/2016
stora enso heinola

Stora Enso finalizuje negocjacje dotyczące planowanej konsolidacji zakładów produkcji opakowań z tektury falistej w Finlandii. W wyniku konsolidacji zostanie zamknięty zakład produkcyjny Stora Enso w Heinola, a produkcja opakowań przeniesiona zostanie do fabryki w Lahti. Nastąpi też redukcja 47 etatów.

W ramach konsolidacji Stora Enso zainwestuje około 19 milionów euro w nowe maszyny i infrastrukturę wspierają w Lahti. Oczekuje się, że projekt ma zostać sfinalizowany do końca pierwszego kwartału roku 2018. Celem konsolidacji zakładów jest poprawa rentowności i konkurencyjności poprzez stworzenie centrum innowacyjności opakowań z tektury falistej w Lahti. Obecnie Stora Enso zatrudnia około 420 osób w swoich zakładach w regionie Lahti-Heinola.

Stora Enso we współpracy ze społecznością lokalną deklaruje dołożenie wszelkich starań w zakresie pomocy dla osób, które utraciły pracę, m.in. poprzez stworzenie możliwości zatrudnienie w innych innych jednostkach Stora Enso.