Stora Enso na ścieżce poprawy zyskowności i konkurencyjności

07/02/2024
Stora Enso na ścieżce poprawy zyskowności i konkurencyjności
Stora Enso planuje wdrożenie nowego programu naprawczego, poprawiającego jej zyskowność, motywując swój ruch wciąż słabym i niepewnym otoczeniem rynkowym. Ma on przynieść firmie zwiększenie zysku operacyjnego EBIT o 80 mln euro rocznie. Stora Enso przewiduje, że wdrożenie programu może spowodować potencjalną redukcję zatrudnienia o ok. 1000 miejsc pracy. Firma zapowiada, że lokalne negocjacje pracownicze rozpoczną się zaraz po określeniu konkretnych planów dla każdego z uwzględnionych w nim krajów.
 
Kierownictwo Stora Enso przewiduje, że program poprawi jej długookresową konkurencyjność poprzez skoncentrowanie się na obszarach biznesowych, które są określone w przyjętej przez koncern strategii rozwoju, wspieranej przez zdecentralizowany model operacyjny. Podkreśla się przy tym, że jego założenia wykluczają jakiekolwiek kolejne zamknięcia zakładów produkcyjnych wchodzących w skład grupy.

Firma dodaje, że znacząca część wygenerowanych oszczędności pojawi się w roku 2025, natomiast większość zwolnień pracowniczych zostanie wprowadzonych w 1. połowie br. Redukcja zatrudnienia, poprawa efektywności działań i zwiększenie  ich synergii – jak wynika z zapowiedzi firmy – mają objąć wszystkie oddziały Stora Enso oraz różne stanowiska funkcyjne i mają być dostosowane do rozmiaru danej organizacji.

- Nowy program jest konieczny, by zapewnić naszą konkurencyjność i dalsze sukcesy rynkowe w długiej perspektywie czasowej. W ubiegłym roku zakończyliśmy program restrukturyzacyjny, który m.in. pozwolił zidentyfikować możliwości tkwiące w synergii działań. Na tym aspekcie chcemy się w dużej mierze skoncentrować, inicjując nowy program poprawy zyskowności. Nadal mierzymy się ze słabym środowiskiem makroekonomicznym i geopolitycznym, więc musimy skoncentrować się na obszarach biznesowych, wpisujących się w naszą strategię wzrostu. W nowym programie zamierzamy skoncentrować się na zwiększeniu zyskowności i konkurencyjności, a także odporności na niepewne warunki rynkowe – mówi Hans Sohlström, prezes i CEO firmy Stora Enso.
 
Firma podkreśla, że żadne decyzje dotyczące redukcji zatrudnienia nie zostaną podjęte przed zakończeniem negocjacji pracowniczych, zgodnie z lokalnymi przepisami.
 
Pod koniec ubiegłego roku w Stora Enso zakończył się program restrukturyzacyjny, zainicjowany w czerwcu 2023 r., w ramach którego zatrudnienie koncernu zostało zredukowane o 1150 osób.  Przyniósł on firmie poprawę rocznego zysku operacyjnego EBIT o 110 mln euro.

Fot.: Stora Enso

Kategoria: