Stora Enso planuje przekształcenie linii do produkcji papieru gazetowego w linię do produkcji tektury

08/06/2022
Stora Enso planuje przekształcenie linii do produkcji papieru gazetowego w linię do produkcji tektury
Stora Enso rozpoczęła studium wykonalności w swoim zakładzie produkcji papieru w Langerbrugge w Belgii, dotyczące przekształcenia jednej z dwóch linii papierniczych w wysokonakładową linię do produkcji tektury falistej z recyklingu. Zgodnie ze strategią Stora Enso, która koncentruje się na materiałach odnawialnych, inwestycja ta będzie stanowić wsparcie dla możliwości rozwoju, jakie stwarza rosnący popyt na tekturę opakowaniową pochodzącą z recyklingu.
 
W zakładzie Stora Enso w Langerbrugge działają obecnie dwie linie do produkcji papieru - jedna do produkcji papieru gazetowego, a druga do produkcji papieru czasopismowego superskalandrowanego (SC). Studium wykonalności będzie koncentrować się na przebudowie linii do produkcji papieru gazetowego. Przekształcenie to umożliwiłoby Stora Enso dalszy wzrost zdolności produkcyjnych w zakresie materiałów opakowaniowych pochodzących z recyklingu i nadających się do ponownego przetworzenia oraz zaspokojenie rosnącego popytu w segmentach odbiorców końcowych, takich jak przemysł, handel elektroniczny, meblarstwo i elektronika.
 
Oczekuje się, że studium wykonalności zostanie ukończone w pierwszej połowie 2023 roku. W zależności od decyzji inwestycyjnej oczekuje się, że przekształcona linia rozpocznie produkcję w 2025 roku. Roczna wydajność wyniosłaby 700 tys. ton testlinera i przetworzonych gatunków flutingu, a przy pełnej wydajności generowałaby roczną sprzedaż na poziomie ok. 350 mln EUR. Szacuje się, że łączne nakłady inwestycyjne na przebudowę wyniosą ok. 400 mln EUR.
 
- Obecnie produkujemy tekturę z recyklingu w Polsce, głównie na rynek wschodnioeuropejski. Przekształcenie zakładu w Langerbrugge zapewniłoby nam konkurencyjną pozycję również w Europie Zachodniej. Oprócz pozyskiwania materiałów do produkcji tektury falistej z recyklingu, w ramach badań oceniona zostanie również obsługa różnych strumieni odpadów z recyklingu, w tym laminatów. Mając za sobą udane przekształcenia w innych zakładach, będziemy mogli wykorzystać ważne doświadczenia z tych projektów - mówi Hannu Kasurinen, wiceprezes wykonawczy działu materiałów opakowaniowych.
 
W marcu tego roku Stora Enso ogłosiła, że rozpoczyna proces sprzedaży czterech z pięciu zakładów produkujących papier. Zakład w Langerbrugge został wyłączony z tego procesu i zostanie zachowany w ramach Grupy. Przyszłość linii do produkcji papieru SC w zakładzie w Langerbrugge zostanie oceniona, jeśli zostanie podjęta decyzja o przekształceniu linii do produkcji papieru gazetowego.
 
- Jeśli zostanie podjęta decyzja o inwestycji, zakład w Langerbrugge będzie nadal obsługiwał naszych klientów z branży papierniczej, co najmniej do końca 2024 roku. Centralna lokalizacja, doświadczony personel i dobry dostęp do włókien wtórnych to nadal główne atuty tego zakładu - mówi Kati ter Horst, wiceprezes wykonawczy pionu papierniczego.
 
Źródło: Stora Enso