Stora Enso planuje sprzedaż czterech papierni

29/03/2022
Stora Enso planuje sprzedaż czterech papierni
Stora Enso rozpoczęła proces związany z ewentualną sprzedażą czterech zakładów papierniczych należących do koncernu. Argumentując swoją decyzję firma zaznacza, że segment papierniczy nie należy do strategicznych obszarów wzrostu zdefiniowanych przez kierownictwo grupy. Plan sprzedaży papierni wpisuje się zatem w realizowane przez firmę, długookresowe działania, w których zamierza ona skoncentrować się na wytwarzaniu odnawialnych produktów w obszarach opakowań, rozwiązań budowlanych i innowacyjnych biosurowców
 
Proces sprzedaży obejmie cztery europejskie papiernie należące do Stora Enso: Anjala (Finlandia), Hylte i Nymölla (Szwecja) oraz Maxau (Niemcy). Firma podkreśla, że każda z nich wytwarza wysokiej jakości papiery i celulozę; wszystkie wyposażone są w odpowiednią infrastrukturę oraz zatrudniają wysoko wykwalifikowaną, doświadczoną kadrę. 
„Sprzedając większość naszego biznesu papierniczego, będziemy mogli w większym niż dotychczas stopniu skoncentrować się na zdefiniowanych wcześniej, strategicznych obszarach wzrostu. Mam na myśli odnawialne opakowania, rozwiązania dla budownictwa i innowacje w zakresie biosurowców. Oceniając potencjalnych nabywców, szukamy nowych właścicieli, którzy będą w stanie zapewnić – w długiej perspektywie – zrównoważoną przyszłość zarówno dla samych fabryk, jak i dla pracujących w nich osób” – mówi Annica Bresky, prezes i CEO firmy Stora Enso.
 
Cztery należące do Stora Enso papiernie zostaną sprzedane w ramach jednej lub kilku transakcji. Firma nie wyznaczyła przy tym żadnego konkretnego terminu, w jakim miałyby one zostać sfinalizowane. Zainicjowany proces sprzedaży nie będzie też mieć wpływu na bieżącą działalność Stora Enso w segmencie papierniczym; firma w dalszym ciągu będzie obsługiwać swoich klientów. Zakład Langerbrugge w Belgii pozostanie w strukturach firmy.
 
Obecnie Stora Enso posiada pięć zakładów produkcji papieru, wspieranych przez działy sprzedaży, zarządzania i administracji. W sumie Stora Enso Paper zatrudnia ok. 2200 osób. W ubiegłym roku zrealizował on sprzedaż netto na poziomie 1,703 mld euro.
 
W procesie sprzedaży firmę Stora Enso będzie wspierał Bank of America Securities.
 
Fot.: Stora Enso