Stora Enso planuje zamknięcie maszyny do produkcji papieru gazetowego w Szwecji

16/09/2020
Stora Enso planuje zamknięcie maszyny do produkcji papieru gazetowego w Szwecji

Stora Enso rozpocznie negocjacje z pracownikami swojej papierni Hylte Mill w Szwecji w sprawie planu reorganizacji zakładu, w tym zamknięcia na stałe maszyny papierniczej PM3 oraz odbarwialni makulatury (DIP). Po planowanej restrukturyzacji, papiernia będzie działać w 100% na bazie masy termomechanicznej (TMP), co poprawi jej konkurencyjność. Planowane zamknięcie maszyny papierniczej PM3 i reorganizacja papierni miałyby wpływ na zwolnienie maksymalnie 140 osób. Jednostkę PM3 planuje się zamknąć do końca 2020 r., a DIP najpóźniej w drugim kwartale 2021 r.

Plan ten przyniesie roczne oszczędności kosztów w wysokości 14 mln euro. Stora Enso zaksięguje koszty restrukturyzacji w wysokości około 12 mln EUR jako pozycję wpływającą na porównywalność (IAC) w swoich wynikach za trzeci kwartał 2020 r., z czego około 8 mln EUR będzie miało wpływ gotówkowy. Planowane zamknięcie nie będzie miało istotnego wpływu na sprzedaż ani operacyjny EBIT spółki Stora Enso.

- Spadek światowego popytu na papier gazetowy trwa nadal ze względu na zmiany w zachowaniach konsumenckich i nie przewiduje się jego poprawy. Doprowadziło to do globalnej nadwyżki mocy produkcyjnych, niskich stawek operacyjnych i słabej rentowności Hylte Mill. Planowane działania poprawiłyby konkurencyjność papierni. Ponadto, Stora Enso zainwestowała w przyszłość zakładu, aby produkować wyroby z włókien formowanych i biokompozyty - mówi Kati ter Horst, wiceprezes dywizji papieru.

Żadne decyzje dotyczące planowanej reorganizacji lub wpływu na pracowników nie zostaną podjęte do czasu zakończenia negocjacji w sprawie współdecydowania. Hylte Mill posiada obecnie dwie maszyny do produkcji papieru gazetowego o wydajności 480 000 ton rocznie. Produkcja w Hylte Mill będzie kontynuowana na jednej linii PM4 do produkcji standardowego papieru gazetowego. Planowane wyłączenie zmniejszyłoby roczne zdolności produkcyjne Stora Enso o 26% lub 235 000 ton papieru gazetowego, co stanowi 4% całkowitych europejskich zdolności produkcyjnych papieru gazetowego. Planowane zamknięcie zmniejszyłoby całkowite moce produkcyjne Stora Enso o 5%.

Stora Enso będzie nadal produkować standardowy papier gazetowy w swoich papierniach w Hylte, Langerbrugge i Sachsen. Zamknięcie maszyny papierniczej PM3 w Hylte nie wpłynie na ofertę Stora Enso w zakresie papieru gazetowego, a firma będzie w stanie obsługiwać swoich klientów tak jak dotychczas.

Kategoria: