Stora Enso sprzedaje papiernię w Hiszpanii

02/08/2015
Papiernia Stora Enso - Barcelona

Stora Enso podpisała umowę zbycia papierni w Barcelonie na rzecz prywatnego funduszu Quantum. W papierni produkowana jest tektura makulaturowa z białym pokryciem (WLC) na bazie włókien z recyklingu.

Początkowy wpływ gotówki ze zbycia akcji wynosi około 10 mln euro, z zastrzeżeniem zwyczajowych korekt na dzień zamknięcia. Transakcja ma istotny wpływ rachunek zysków i strat i ma się zakończyć w IV kwartale 2015 roku, z zastrzeżeniem zgody organów regulacyjnych.

- Stora Enso skupia swoją ofertę na produktach z wysokiej jakości włókien pierwotnych. Produkcja w papierni w Barcelonie odbywa się wyłącznie z włókien pochodzących z recyklingu. Pomimo pozytywnych wyników osiąganych w ostatnich miesiącach, młyn w Barcelonie wymaga dalszych wysiłków na rzecz rozwoju i inwestycji, jeśli ma pozostać na ścieżce wzrostu. Wierzę, że młyn może pracować bardziej wydajnie pod nowym kierownictwem - mówi Jari Latvanen, szef dywizji Konsumentów.

Na podstawie danych za rok 2014, zbycie papierni ma zmniejszyć roczną sprzedaż Stora Enso o 117 mln EUR przy jednoczesnym zmniejszenie zdolności produkcyjnych o około 195 000 ton. Transakcja nie będzie miała jednak istotnego wpływu na zysk operacyjny EBIT i marże EBITDA, który mają się nieznacznie poprawić. Papiernia w Barcelonie zatrudnia obecnie około 220 osób.

Kategoria: