Stora Enso sprzedaje papiernię w Hylte oraz rezygnuje ze zbycia zakładu w Anjala

29/01/2023
Stora Enso sprzedaje papiernię w Hylte i wstrzymuje zbycie zakładu w Anjala
Stora Enso podpisała umowę zbycia swojej papierni w Hylte w Szwecji oraz wszystkich powiązanych z nim aktywów na rzecz Sweden Timber, szwedzkiej firmy zajmującej się produkcją wyrobów z drewna. Wartość przedsiębiorstwa wynosi około 18 mln EUR. Finalizacja transakcji spodziewana jest w pierwszej połowie 2023 roku. Jeśli chodzi o zakład papierniczy Anjala w Finlandii, Stora Enso podjęła decyzję o przerwaniu procesu dezinwestycji.
 
Transakcja dotycząca zakładu w Hylte, wraz z zaprzestaniem dezinwestycji w Anjala, zamyka ogłoszony w marcu 2022 roku plan Stora Enso dotyczący zbycia czterech z pięciu zakładów papierniczych Stora Enso. Zgodnie ze swoją strategią, Stora Enso skupia się na długoterminowym wzroście swoich produktów odnawialnych w zakresie opakowań, rozwiązań budowlanych i innowacji w zakresie biomateriałów.
 
- Cieszę się, że Sweden Timber będzie nadal obsługiwać klientów papierniczych Hylte z zamiarem dalszego rozwoju działalności. W przypadku zakładu w Anjala doszliśmy do wniosku, że korzyści z utrzymania zakładu w ramach Grupy przewyższają wartość zbadanych możliwości zbycia - mówi Seppo Parvi, CFO w Stora Enso.
 
Roczna zdolność produkcyjna zakładu w Hylte wynosi 245 000 ton papieru gazetowego. W oparciu o dane z 2021 roku, oczekuje się, że zbycie zmniejszy roczną sprzedaż Stora Enso o około 90 milionów euro. Z zastrzeżeniem korekt w dniu zamknięcia, Stora Enso zaksięguje stratę ze zbycia w wysokości około 35 mln EUR, oprócz odpisu z tytułu utraty wartości w wysokości 19 mln EUR odnotowanego w 4Q/2022, w swoim zysku operacyjnym według MSSF w 1Q/2023, jako pozycję wpływającą na porównywalność. Transakcja nie ma wpływu na działalność działu Packaging Solutions w zakresie włókien formowanych i biokompozytów zlokalizowaną w zakładzie Hylte.
 
Zakład papierniczy Anjala wraz z zachowanym zakładem papierniczym Langerbrugge w Belgii zostały włączone do działu Packaging Materials z dniem 1 stycznia 2023 roku. Zakład w Anjala już dziś wykorzystuje zintegrowane działania z sąsiadującym zakładem Stora Enso w Ingerois, wykorzystując synergię w zakresie dostaw surowców i energii. W przypadku zakładu w Langerbrugge, trwające studium wykonalności dla potencjalnego przekształcenia jednej z dwóch linii papierniczych w linię do produkcji materiałów opakowaniowych ma zostać zakończone w pierwszej połowie 2023 roku.
 
Zachowane zakłady w Anjala i Langerbrugge będą kontynuować produkcję papieru i obsługiwać swoich klientów. Umowa zbycia zakładu papierniczego Hylte na rzecz Sweden Timber nie ma bezpośredniego wpływu na produkcję ani dostawy do klientów. Oczekuje się, że wcześniej ujawniona umowa dotycząca zbycia zakładu papierniczego Maxau w Niemczech na rzecz Schwarz Produktion zostanie zawarta na początku tego roku. Zbycie zakładu papierniczego Nymölla w Szwecji zostało sfinalizowane 2 stycznia, a własność zakładu została przeniesiona na Sylvamo.
 
Źródło: Stora Enso
 

Kategoria: