Stora Enso testuje produkcję papieru do czasopism z papierowych kubków

12/05/2019
Stora Enso testuje produkcję papieru do czasopism z papierowych kubków

Stora Enso zamierza rozpocząć recykling zużytych kubków papierowych na dużą skalę w swojej papierni Langerbrugge w Belgii. W oparciu o próby produkcyjne Stora Enso posiada techniczną możliwość recyklingu kubków papierowych do zastosowań w innych aplikacjach papierowych. Aktualnie Stora Enso poszukuje partnerów do zbierania i sortowania zużytych kubków papierowych w celu uzyskania pewności, że ten wysokiej jakości materiał włóknisty zostanie przechwycony i otrzyma drugie życie.

Włókna pochodzące z recyklingu są ważnym surowcem dla Stora Enso, ponieważ jest to zgodne z jej zaangażowniem w działalność związaną z odnawialnymi źródłami energii i gospodarką obiegu zamkniętego. Tektura używana do produkcji kubków jest wykonana z wysokiej jakości, odnawialnych włókien, które dzięki recyklingowi mogą być powtórnie wykorzystane. Recykling kubka papierowego może zmniejszyć jego ślad węglowy w cyklu życia o połowę. Stora Enso postrzega to jako szansę na zwiększenie efektywności recyklingu kubków papierowych.

- Dzięki wydajnym procesom recyklingu firmy świadczące usługi gastronomiczne korzystające z kubków na bazie włókien drzewnych mogą poprawić swoje oddziaływanie na środowisko naturalne. Recykling musi być łatwy dla konsumentów, dlatego chcemy zaprosić partnerów i klientów do wspólnego opracowywania modeli biznesowych zbiórki papierowych kubków - mówi Annica Bresky, wiceprezes zarządu w dywizji Stora Enso Consumer Board.

W próbach recyklingowych w Langerbrugge Mill pół miliona zbelowanych papierowych kubków zebranych w barach szybkiej obsługi i kawiarniach zostało ponownie rozdrobnionych i poddanych recyklingowi na papier do druku czasopism. Wynik potwierdził, że papierowe kubki można poddawać recyklingowi w papierni bez dodatkowych urządzeń procesowych, a włókna nadają się do innych zastosowań, takich właśnie jak produkcja papieru czasopismowego.

Papiernia Stora Enso w Langerbrugge jest jedną z największych w Europie, produkując rocznie 540 000 ton papieru gazetowego i do czasopism z papieru pochodzącego z recyklingu.

- Upatrujemy w papierowych kubkach cenny surowiec dla naszej produkcji. Używane kubki papierowe stanowią potencjalne źródło wysokiej jakości włókna do produkcji papieru do druku czasopism. Langerbrugge Mill ma techniczną gotowość do przyjęcia miliardów zużytych kubków do recyklingu w naszym obszarze zaopatrzenia. Wyzwaniem jest dostarczenie nam tych kubków na skalę przemysłową, jakiej wymagałaby nasza produkcja - powiedział Rik Van Bostraeten, Sourcing Manager, Multifuel & Business Innovation, w Stora Enso Langerbrugge Mill.