Stora Enso zbywa zakłady produkujące tekturę opakowaniową w Rosji

16/05/2022
Stora Enso zbywa zakłady produkujące tekturę opakowaniową w Rosji

Stora Enso poinformowała o sprzedaży trzech należących do tego koncernu zakładów produkujących tekturę falistą, znajdujących się w Rosji. Fabryki zlokalizowane w miastach Łuchowicy, Arzamas i Bałabanowo zostały przejęte przez ich lokalne zarządy.

Firma uzasadnia swoją decyzję o sprzedaży niepewnością dotyczącą rosyjskiego rynku – jej zdaniem lokalny właściciel będzie w stanie znaleźć bardziej zrównoważone, długoterminowe rozwiązanie dla objętych transakcją zakładów oraz zatrudnionych w nich osób.

Transakcja nie będzie miała zasadniczego wpływu na roczną sprzedaż Stora Enso oraz zysk operacyjny EBIT, założone przez kierownictwo koncernu. Z uwagi na obniżone przewidywania odnośnie ww. zakładów, w wynikach za 1. kwartał br. został uwzględniony odpis z tytułu utraty wartości (w wysokości 35 mln euro). Dodatkowa strata wynikająca z tej transakcji wyniesie – wg IFRS – ok. 55 mln euro; złożą się na nią głównie korekty wynikające z przeliczeń walutowych, ujęte na dzień zamknięcia transakcji.

Zakłady objęte transakcją sprzedaży znajdują się w miastach Łuchowicy, Arzamas i Bałabanowo i w sumie zatrudniają ok. 620 osób. Ich roczne moce wytwórcze wynoszą 395 mln m2 tektury falistej przeznaczonej do produkcji opakowań. Wytwarzany tu asortyment trafia przede wszystkim na lokalny rosyjski rynek, do klientów z branż spożywczej, wyposażenia domu, konfekcyjnej i żywności dla zwierząt.

 
W dniu 2 marca 2022 r. Stora Enso ogłosiła, że wstrzyma wszelką produkcję i sprzedaż w Rosji do odwołania. W dniu 25 kwietnia Stora Enso ogłosiła zbycie swoich dwóch tartaków i zakładów leśnych w Rosji na rzecz lokalnego zarządu.
 
Źródło: Stora Enso