Strategiczne inwestycje MM Kwidzyn

06/06/2023
Strategiczne inwestycje MM Kwidzyn
Grupa MM zatwierdziła kompleksowy projekt inwestycyjny mający na celu zwiększenie długoterminowej konkurencyjności swojej największej fabryki tektury i papieru, MM Kwidzyn w Polsce.

Redukcja kosztów energii i emisji CO2, integracja celulozy i wejście na rynek papieru siarczanowego ma zapewnić fabryce trwały sukces w przyszłości. 

Projekt inwestycyjny o wartości około 660 milionów euro jest zasadniczo podzielony na trzy części:

  • Inwestycja w nowy kocioł regeneracyjny i nową turbinę parową przyczyni się do znacznego obniżenia kosztów energii i zmniejszenia śladu węglowego, aby spełnić przyszłe wymagania rynku i osiągnąć cel "zerowej emisji dwutlenku węgla netto".
  • Udział zielonej energii ma zostać znacznie zwiększony poprzez inwestycję w drugą linię celulozową i suszarnię celulozy. Poprawi to integrację pionową i zmniejszy zależność od rynku celulozy.
  • Maszyna papiernicza nr 1 (PM1) ma zostać przekonwertowana z produkcji papieru do kopiowania na produkcję papieru pakowego. W ten sposób firma inwestuje w rozwijający się rynek papieru siarczanowego i zmniejsza ekspozycję na kurczący się rynek papieru do kopiowania.
Realizacja projektu inwestycyjnego planowana jest na lata 2023-2026 z płatnościami do roku 2027. Finansowanie planowane jest ze środków środków własnych.

MM jest wiodącym światowym producentem tektury i kartonów składanych z atrakcyjną ofertą papierów siarczanowych i niepowlekanych papierów wysokogatunkowych do różnych zastosowań końcowych. MM promuje zrównoważony rozwój poprzez innowacyjne, nadające się do recyklingu opakowania i produkty papierowe.