Substancje chemiczne wykorzystywane w procesie produkcji papieru

16/04/2019
Substancje chemiczne wykorzystywane w procesie produkcji papieru

Produkcja papieru jest złożonym procesem wykorzystującym wiele substancji chemicznych. Jakie dodatki są stosowane podczas wytwarzania papieru? Dlaczego przemysł potrzebuje chemikaliów do produkcji tego materiału? Czy stosowanie substancji chemicznych jest niezbędne?

Jak wygląda proces produkcji papieru?

Produkcja papieru przebiega w kilku etapach. W pierwszym kroku masa celulozowa pochodząca z drewna w postaci trocin oraz kłód lub z makulatury jest fragmentowana i oczyszczana. Drewno pozbawione kory zostaje pocięte w rębaku na mniejsze kawałki. Następnie drobne wióry ulegają roztarciu na kamieniu pod ciśnieniem i są przemywane wodą. Mokra masa drzewna przypomina na tym etapie produkcji owsiankę. Podczas warzenia usuwane są niepożądane substancje, a oczyszczone włókna celulozowe tworzą wraz z wodą tzw. masę papierniczą.

Po wysuszeniu w hydrocyklonach i zagęszczeniu, masa papiernicza formowana jest w płachtę papieru. W kolejnym etapie powstały papier zostaje sprasowywany, a następnie suszony na cylindrach ogrzewanych parą. Po nałożeniu na powierzchnię papieru odpowiednich dodatków, m.in. zapobiegających wchłanianiu nadmiernych ilości atramentu, wstęga wyprodukowanego papieru zostaje nawinięta na szpulę.

Jakie problemy mogą się pojawić podczas produkcji papieru i jak można je rozwiązać?

Podczas produkcji papieru z masy celulozowej może dochodzić do uwalniania substancji żywicznych zawartych w drzewie, które po zbryleniu tworzą osad na wewnętrznych ścianach rurociągu. W celu zapobiegania gromadzenia się osadów należy stosować dyspergatory, które ułatwiają rozbicie i usunięcie zanieczyszczeń.

Kolejnym problem pojawiającym się podczas produkcji papieru jest pienienie masy papierniczej. Stosowanie odpowiednich substancji powierzchniowo czynnych pozwala pozbyć się piany i poprawić wydajność technologiczną praktycznie na każdym etapie produkcji.

Jakie dodatki są stosowane podczas wytwarzania papieru?

Pierwszą grupę substancji chemicznych stosowanych w przemyśle papierniczym stanowią środki przeciwpieniące. Utrudniają one tworzenie piany i uwalniają uwięzione w masie bąbelki powietrza. Stosowanie dodatków odpieniających wpływa na produkt końcowy, który dzięki tym substancjom jest jednolity i mniej łamliwy. Ponadto pozwala zmniejszyć zużycie pary w cylindrach suszących, co przekłada się na realne oszczędności. Dodatki usuwające pianę to m.in. ROKAmer 2000, ROKAmer 2600, POLIkol 300 oraz POLIkol 600.

Kolejną grupą dodatków funkcyjnych są substancje wspomagające proces usuwania farby drukarskiej z włókien makulatury. Są one stosowane w celu oczyszczenia i odbarwienia makulatury, która jest surowcem do produkcji papieru. Substancje odbarwiające oddzielają cząsteczki tuszu od włókien celulozowych dzięki zdolnościom dyspersyjnym. Wysokowydajnymi dodatkami odbarwiającymi są m.in. ROKAnol L4, ROKAnol L7 oraz ROKAcet R40 produkowane przez Grupę PCC. Pełną ofertę dodatków chemicznych dla przemysłu papierniczego można znaleźć tutaj.

Lepkie osady powstałe w wyniku agregacji cząsteczek substancji żywiczych można usunąć dzięki zastosowaniu substancji pomocniczych. Zapobiegają one gromadzeniu się zanieczyszczeń, co powoduje wzrost efektywności pracy maszyn oraz jakości produkowanego papieru. Dodatkami czyszczącymi są m.in. ROKAnol L10, ROKAnol L12 oraz ROKAfenol N9.

Substancje chemiczne stosowane w przemyśle papierniczym mogą także poprawiać wchłanianie wody przez papier oraz jego miękkość. Dzięki tym dodatkom maszyna formułująca bibułę pracuje lepiej i wydajniej. Zastosowanie POLIkolu 400 lub POLIkolu 600 ułatwi obsługę maszyn.

W przemyśle papierniczym wykorzystywane są także substancje klejące zwiększające odporność na przenikanie cieczy. Dzięki nim możliwe jest drukowanie, pisanie i malowanie na papierze bez przebijania koloru na drugą stronę arkusza. Przedstawicielami tych substancji chemicznych są ROKAcet O7 oraz EXOdis L.

Gdzie kupić dodatki chemiczne do produkcji papieru?

To tylko niektóre z substancji wykorzystywanych do produkcji papieru. Stosowanie dodatków znacząco ułatwia cały proces i powoduje zwiększenie wydajności instalacji. Podczas wyboru substancji chemicznych należy zwrócić uwagę na źródło ich pochodzenia. Najpewniejszym z nich jest kupno wyrobów chemicznych bezpośrednio od producenta takiego jak Grupa PCC, dostarczająca szeroki wachlarz produktów dedykowanych przemysłowi celulozowemu i papierniczemu – zobacz ofertę.