Sun Chemical podnosi ceny farb, lakierów, klejów i innych materiałów do druku

01/02/2022
Sun Chemical podnosi ceny farb, lakierów, klejów i innych materiałów eksploatacyjnych w regionie EMEA
Sun Chemical poinformował o podwyżce cen na całe, dostępne w regionie EMEA (Europa, Środkowy Wschód, Afryka) portfolio swoich rozwiązań (farb, lakierów, klejów i pozostałych innych materiałów eksploatacyjnych), skierowanych na rynki produkcji opakowań, do druku komercyjnego arkuszowego oraz do sitodruku. Nowe ceny wchodzą w życie w trybie natychmiastowym, zaś w przypadku już podpisanych kontraktów – zgodnie z zawartymi tam warunkami.
 
Sun Chemical podkreśla, że korekta cenowa jest niezbędna z uwagi na bezprecedensową inflację, która winduje ceny całego spektrum surowców i komponentów potrzebnych do produkcji farb opakowaniowych. Dodatkowym problemem – jak dodaje firma – jest kwestia dostępności surowców. Sytuację utrudnia też utrzymująca się inflacja na rynku usług komunalnych oraz zmienna dynamika w relacji popytu i podaży usług logistycznych (zarówno w skali globalnej jak i regionalnej). Wobec niezbędnej korekty cen, Sun Chemical deklaruje gotowość do wdrożenia działań, które ją zrekompensują. Jednak – jak podkreśla firma - skala i tempo wzrostu kosztów działalności wymagają od niej podniesienia cen, co ma zrównoważyć ich wpływ na funkcjonowanie całego koncernu.  
 
- Priorytetem firmy Sun Chemical przez cały ubiegły rok było utrzymanie niezakłóconych dostaw naszych produktów do klientów, co pozwoliło im na stabilne funkcjonowanie. Angażujemy wszystkie nasze struktury globalne w celu zabezpieczenia dostępności surowców i niezbędnych dla naszego funkcjonowania usług – mówi Mehran Yazdani, President, Global Packaging & Advanced Materials w firmie Sun Chemical. – Jednak konkurencja w kontekście dostępności zasobów jest tu znaczącym czynnikiem, a skala presji inflacyjnej jest większa i szybsza niż ta uwzględniana w naszych programach ochrony wydajności. To zaś zmusza nas do podniesienia cen. Jest to krok niezbędny, by w dalszym ciągu zapewnić naszym klientom ciągłość dostaw i zachować wysoką jakość naszych produktów. Jak do tej pory nie widać oznak stabilizacji, więc musimy bezzwłocznie reagować na istniejącą sytuację. Nie jesteśmy też w stanie zagwarantować utrzymania obecnych cen w jakimkolwiek przewidywalnym okresie czasu.
 
Sun Chemical poinformuje swoich klientów o wprowadzanych podwyżkach również drogą bezpośrednią. W razie jakichkolwiek pytań, są oni proszeni o kontakt z lokalnym oddziałem firmy bądź jej autoryzowanym przedstawicielstwem.