Światowy rynek opakowań z tektury falistej powraca na ścieżkę wzrostu

13/05/2024
Światowy rynek opakowań z tektury falistej powraca na ścieżkę wzrostu
Światowy rynek opakowań z tektury falistej powraca na ścieżkę wzrostu - wynika z najnowszego raportu "The Future of Global Corrugated Packaging to 2029" opublikowanego przez agencję analiz rynkowych Smithers. Globalny popyt na tekturę falistą i opakowania tekturowe stoi w obliczu szeregu wyzwań i zmian w dynamice rynku w ciągu najbliższych pięciu lat. 

Najnowsza analiza zmian mocy produkcyjnych, cen masy celulozowej i wymagań użytkowników końcowych pokazuje, że w 2023 r. globalna produkcja tektury falistej wyniosła 183,4 mln ton metrycznych, co oznacza spadek o -4% w porównaniu z 2022 rokiem. Zostały one przekształcone w około 165 milionów ton tektury falistej, co stanowi spadek o ponad -7% w porównaniu z 2022 r., a ich wartość osiągnęła 224,4 mld USD. Odzwierciedla to koniec okresu zakłóceń w światowej podaży, który rozpoczął się w 2020 r. wraz z Covid-19 i charakteryzował się zakłóceniami w globalnej logistyce wpływającymi na popyt, wahaniami cen prowadzącymi do wysokich zapasów, a następnie likwidacją zapasów.
 
Smithers prognozuje niewielki wzrost w 2024 r. do poziomu 231,7 mld USD. Następnie nastąpi szersze ożywienie światowego popytu przy średnim rocznym wzroście (AGR) na poziomie +2,5% pod względem wolumenu. Dzięki temu światowe wolumeny produkcji tektury falistej osiągną 190 mln ton w 2029 r.; wartość rynku wzrośnie o +3,7% AGR do 277,6 mld USD w cenach stałych.
 
Wielu głównych dostawców tektury falistej zainwestowało już w zwiększenie mocy produkcyjnych, co przejawi się niskimi wskaźnikami operacyjnymi przez większą część okresu prognozy Smithers. Powoduje to ruchy, które na nowo nakreślą komercyjny krajobraz tektury falistej, a czterech z sześciu największych przetwórców na świecie - Smurfit Kappa/WestRock (wrzesień 2023 r.); DS Smith/International Paper (kwiecień 2024 r.) - dąży do fuzji wartych wiele miliardów dolarów. Inne firmy racjonalizują działalność, opóźniając dalsze inwestycje, wykorzystując dodatkowe przestoje, a nawet zamykając starsze fabryki. 
 
W latach 2024-2029 popyt na opakowania z tektury falistej będzie różny w 13 różnych sektorach zastosowań końcowych, które profiluje Smithers. Pakowanie i transport produktów spożywczych stanowiły ponad 46% zużycia materiałów opakowaniowych z tektury falistej w 2023 r., co jest względnie stałym poziomem od 2016 r., ale oczekuje się, że do 2029 r. nieznacznie wzrośnie do 47%. Będzie obejmować nowy wzrost dla gatunków tektury falistej dla przetworzonej żywności, chociaż wzrost w świeżej żywności i produktach będzie wolniejszy, a oczekuje się, że artykuły elektryczne będą miały największy wzrost wolumenu ze wszystkich produktów. 
 
Przed materiałami z tektury falistej otwiera się wiele możliwości. Ich zdolność do recyklingu oznacza, że są one coraz częściej preferowane przez marki i ustawodawców, nie tylko w transporcie, ale także w opakowaniach podstawowych skierowanych do konsumentów. To popycha przetwórców w kierunku cieńszych, wysokiej jakości gatunków tektur wielowarstwowych, które mogą konkurować ze składanymi kartonami w sektorach takich jak kosmetyki, słodycze czy elektronika użytkowa.
 
Przepisy, takie jak niedawno zatwierdzone rozporządzenie UE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR), otwierają inne możliwości. PPWR wprowadzi zakaz stosowania niektórych formatów jednorazowych opakowań z tworzyw sztucznych do 2030 r., w tym w przypadku opakowań produktów o mniejszej objętości oraz folii do wielokrotnego pakowania napojów i żywności. Podobny potencjał istnieje w zastosowaniach związanych z usługami gastronomicznymi, ponieważ skuteczne powłoki odporne na oleje i tłuszcze inne niż PFAS można zintegrować z istniejącymi liniami do produkcji tektury falistej. 
 
Przewiduje się również, że sprzedaż opakowań gotowych do sprzedaży detalicznej (RRP) gwałtownie wzrośnie ze względu na rosnącą popularność tanich sieci spożywczych na rynkach rozwiniętych oraz rozwój infrastruktury detalicznej w Azji. W niektórych przypadkach przetwórcy skorzystają z instalacji nowej generacji wysokowydajnych maszyn atramentowych do tektury falistej, produkujących wyższej jakości niestandardowe opakowania RRP. 
 
Ten sam sprzęt może być wykorzystany do zaspakajenia potrzeb rosnącej liczby firm w handlu elektronicznym. W połączeniu z innowacjami konstrukcyjnymi mogą one tworzyć atrakcyjne wizualnie, zorientowane na konsumenta pudełka, które wzmacniają markę i oferują lepsze zwroty dla konsumentów.

Źródło: Smithers