Systemy odsysania ścinków przy produkcji w przemyśle papierniczym

15/05/2019
systemy odsysające do ścinków papieru Hoecker Polytechnik

Dużym problemem przemysłu papierniczego i poligraficznego są ścinki papieru, które powstają podczas druku książek i prasy czy oprawiania wydawnictw. Drukarnie i introligatornie generują ogromne ilości ścinków. Odpady muszą zostać usunięte z linii produkcyjnej, aby nie zaburzać codziennego pracy. Pyły należy również przygotować do dalszego wykorzystania, aby uniknąć konieczności ich drogiego składowania i wdrożyć w przedsiębiorstwie ekologiczne rozwiązania. Automatyczne systemy odsysające do ścinków papierowych (połączone z prasami i hydraulicznymi brykieciarkami) to ekonomiczne rozwiązanie, które wybiera coraz więcej firm z sektora poligraficznego.

Energooszczędne instalacje odsysające

Nowoczesne instalacje odciągowe do ścinków papierowych pozwalają odsysać odpady drukarskie z taśm produkcyjnych oraz brzegów odciętego papieru. Naddatki na ścięcie powstają podczas obróbki zwojów. Automatyzacja odsysania taśm skrajnych pozwala firmie skoncentrować się na podstawowej produkcji. Instalacja odciągowa pracuje w sposób zautomatyzowany, jest energooszczędna i ekonomiczna.
system odsysania ścinków papieru

Wysokiej klasy systemy odsysania ścinków przy produkcji papierniczej dostępne są w ofercie firmy Hoecker Polytechnik, która z branżą związana jest już od 1962 roku. Przedsiębiorstwo projektuje, buduje i montuje instalacje techniki powietrznej oraz systemy brykietujące na potrzeby firm z branży papierniczej działających na całym świecie.

Jak działają systemy odsysające do ścinków papieru?

Systemy odsysające taśm skrajnych i naddatków papieru to doskonałe wsparcie dla każdej drukarni czy introligatorni. Taśmy skrajne odsysane są z ogromną prędkością w podciśnieniu, a specjalne wentylatory rwące i tnące rozdrabniają taśmy do niewielkich rozmiarów. Kolejnym elementem instalacji są separatory. Ich zadaniem jest oddzielenie skrawków papieru od pyłu. Z wentylatorem powietrznym są zintegrowane układy filtrujące oddzielające pył. Z instalacją połączone są prasy do brykietowania, które zbijają ścinki w wartościową makulaturę, która może podlec dalszej obróbce. To pozwala sortować ogromne ilości odpadów z papieru i w zautomatyzowany sposób je usuwać.
systemy odsysające do ścinków papieru

Dlaczego warto zainwestować w systemy odsysające do papieru?

Ścinki taśm i papierowy pył to ogromne ilości odpadów, które powstają w każdej firmie z branży papierniczej i poligraficznej. Luźne pyły i wióry wymagałyby uciążliwego i kosztownego składowania, a następnie utylizacji. Automatyczne systemy odsysające pył i odpady papierowe pozwalają szybko usunąć je z taśmy produkcyjnej.
systemy odsysające do papieru

Brykietowanie polega zaś na zagęszczeniu odpadów i nawet kilkakrotnym zmniejszeniu ich gęstości. To pozwala obniżyć koszty ich magazynowania i transportu. Brykiety są bezpieczne dla środowiska. Zbrykietowane materiały z celulozą są gotowe do ponownego wykorzystania. Jest to cenna makulatura, która może podlegać dalszej obróbce, dlatego takie rozwiązanie jest ekologiczne.
hoecker polytechnik Systemy odsysania ścinków przy produkcji